Hoppa till huvudinnehåll

Kompisarna viktigast vid skolfusioner

Barn som skriver.
Lojobarn fick skriva ner sina rädslor för stora skolor. Barn som skriver. Bild: Kalle Ryökäs workshop för unga om skolnedskärningar i lojo

Lojo ser över sitt servicenät med hård hand, men vill föra en öppen dialog med invånarna kring processen. Elever i årskurserna 1-6 fick under en workshop skriva ner sina rädslor för framtiden när små skolor blir stora.

Kompisarna, läraren, en bra skolgård och trygg inlärningsmiljö utan mobbning var det viktigaste för eleverna som deltog i arbetet.

Drygt 30 elever från 16 skolor träffades i stadshuset Monkola där de i mindre arbetsgrupper jobbade fram sina åsikter.

Post-it-lappar på ett papper.
Eleverna använde post-it-lappar när de diskuterade hur det känns att flytta från en liten till en stor skola. Post-it-lappar på ett papper. Bild: Kalle Ryökäs workshop för unga om skolnedskärningar i lojo

Kompisarna allra viktigast

Speciellt oroliga var eleverna för hur det går med kompisarna om man flyttar från en liten skola till en stor skola. Om hela klassen inte kan flytta tillsammans, skulle det vara viktigt att åtminstone några kompisar följer med från den gamla klassen.

Barnen önskar också få komma och bekanta sig med skolan i god tid före skolstart.

Det fanns också en rädsla för att det lättare uppstår mobbning i en stor skola och att det inte bildas någon gemensam "vi-anda".

Skolresor och olika regler i olika skolor hörde till det eleverna funderade över.

Barnen kände också oro för hur det går för hembyn ifall skolan stängs.

Barn som skriver.
Barn som skriver. Bild: Kalle Ryökäs workshop för unga om skolnedskärningar i lojo

Goda sidor

Att en liten skola stänger är inte bara negativt, ansåg eleverna.

En större skola i en ny miljö innebär möjligheter så som nya kompisar, hobbyer, evenemang och modernare skolrum.

Också annan offentlig service kan komma närmare då man byter skola.

Arrangör för workshopen var Lojo stad och föräldraföreningarnas takorganisation i Lojo, Lokova.

Ira Custódio ledde arbetet. Hon ansvarar för modellen för en barnvänlig kommun vid UNICEF.

Elevernas åsikter kommer att presenteras för beslutsfattare, föräldrar och skolorna i Lojo.

Läs också