Hoppa till huvudinnehåll

Rådhuset i Jakobstad ska restaureras

Rådhuset i Jakobstad
Rådhuset i Jakobstad Bild: Yle/Anette Forsström rådhuset

De sprickor som finns i Rådhusets källarväggar och –valv ska åtgärdas så fort som möjligt. Stadsstyrelsen godkände tekniska nämndens förslag till reparationer och föreslår för fullmäktige att 1 600 000 euro reserveras för ändamålet.

Sprickorna i väggarna och valven i Rådhuset i Jakobstad blir allt större
Sprickorna i väggarna och valven i Rådhuset i Jakobstad blir allt större Bild: Yle/ Kjell Vikman sprickor i berg

Enligt mätningar som gjordes i slutet av år 2014 är sprickorna nu så stora att det finns en risk för ras. Sprickorna upptäcktes av personalen vid utrymmesförvaltningen redan för tio år sedan. Sprickorna kommer av att byggnadens stock krossbädd murknar och byggnaden sjunker.
Sydvästra hörnet av Rådhuset i Jakobstad ser ut så här
Sydvästra hörnet av Rådhuset i Jakobstad ser ut så här Bild: Yle/ Kjell Vikman sprickor

Eftersom byggnadsarbetena vid torgparkeringen snart inleds måste reparationerna av Rådhuset göras på samma gång. Grunden till torgparkeringen ligger på en lägre nivå än Rådhusets grunder och byggnadsarbetet påverkar Rådhusets grunder.

Kilar har slagits in i väggarna för att stödja konstruktionen
Kilar har slagits in i väggarna för att stödja konstruktionen Bild: Yle/ Kjell Vikman sprickor

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten