Hoppa till huvudinnehåll

Männen styr i regeringsförhandlingarna

Partiledarna Alexander Stubb, Timo Soini och Juha Sipilä.
Partiledarna Alexander Stubb, Timo Soini och Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva regeringspartierna

Endast en fjärdedel av personerna som medverkar i regeringsförhandlingarna är kvinnor. Beklagligt anser Centern, som ändå inte tror att det påverkar innehållet i förhandlingarna.

Tretton personer av fyrtioåtta, alltså en dryg fjärdedel, är kvinnor i de pågående regeringsförhandlingarna.

Förhandlingarna förs i arbetsgrupper med representanter för Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Harriet Silius, professor i genusvetenskap vid Åbo Akademi, är rädd för att många frågor ska falla i skymundan på grund av bristen på kvinnor.

- Jag är oroad över kvinnors löner, invandrakvinnors rätt till sjukvård och translagen som varit uppe den senaste tiden, säger hon.

Manlig dominans

Ser man på de enskilda arbetsgruppernas sammansättning i regeringsförhandlingarna, är ingen i närheten av att ha lika många manliga och kvinnliga ledamöter.

I arbetsgruppen för utrikes- och säkerhetspolitik är endast elva procent kvinnor, vilket i praktiken innebär en kvinna och åtta män.

Arbetsgrupperna som behandlar invandring och EU har båda två kvinnliga ledamöter, av nio totalt.

Endast en av de fyra arbetsgrupperna har en kvinnlig ordförande. EU-gruppens arbete leds av Samlingspartiets Lenita Toivakka.

Flest kvinnor sitter det i regeringssonderare Juha Sipiläs (C) strategiarbetsgrupp. Åtta av tjugoen medlemmar är kvinnor, alltså trettioåtta procent.

Innehållet oförändrat

På Centerkvinnorna säger ordförande Elsi Katainen att den ojämna könsfördelningen i regeringsförhandlingarna beror på att Centern överlag har få invalda kvinnliga ledamöter.

- Endast tjuogåtta procent av centerledamöterna är kvinnor. Här finns det verkligen utrymme för förbättring, säger hon.

Problemet med få kvinnliga ledamöter bottnar redan i kandidatlistorna, säger hon. Hon tror ändå inte att fler kvinnliga ledamöter i förhandlingarna skulle påverkar regeringsprogrammets innehåll.

- Den första punkten i Centerns egna strategiska program var att man måste fokusera på välmående i hemmen. Vi har fokuserat mycket på socialpolitiska frågor, säger hon.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes