Hoppa till huvudinnehåll

Reparationsarbete vid infarten till Lahtisleden

Den sänkta hastighetsbegränsningen pågår från maj till oktober. Arkivbild. Bild: YLE/AG Karlsson före ring 3

Reparationen av Tattaråsens korsningsbro påverkar trafiken. Det råder sänkt hastighetsbegränsning på rampen från Borgåleden till Lahtisleden i riktning mot Helsingfors.

Den sänkta hastighetsbegränsningen pågår från maj till oktober.

Reparationerna på bron inleds vecka 21. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 60 km/h.

Ytstrukturen på bron förnyas från och med juli till oktober. Under den tiden har trafiken bara en körfil på rampen. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
Reparationen är klar innan mitten av oktober.

Byggherre är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. MPV-Infrarakenne Oy utför arbetena.

Läs också