Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler barnfamiljer väljer ovanliga språkkombinationer

Johanna Lepola har tvåspråkiga barn som talar svenska och bulgariska.
Johanna Lepola har själv svenska och finska som modersmål, medan hennes barn talar svenska och bulgariska. Johanna Lepola har tvåspråkiga barn som talar svenska och bulgariska. Bild: Johanna Minkkinen/YLE bulgariska

Antalet tvåspråkiga barnfamiljer med svenska och något annat språk än finska som hemspråk har ökat klart i huvudstadsregionen. 2002 fanns det knappt 300 sådana familjer i huvudstadsregionen, 2013 nästan 600. Räknar man med familjer utan barn är de nästan 1200 till antalet.

I Johanna Lepolas familj finns inte ett gemensamt hemspråk. Hon talar finska med sina barns bulgariska pappa och svenska med sina barn. Barnen talar svenska med sin mamma och bulgariska sinsemellan och med sin pappa.

Självklart val

I dag är sönerna 14 och 9 år gamla och går i svensk skola i Helsingfors. För Johanna Lepola var det självklart att välja att tala svenska med barnen.

- Fast jag är tvåspråkig och har talat svenska och finska med mina egna föräldrar, så var svenska det enda språket jag kunde tänka mig att tala med mina barn.

Lösningen fungerar bra för familjen, men omgivningen har ibland reagerat negativt.

- Vi har fått ganska mycket kommentarer om att det inte kan fungera och att barnen blir helt bortkollrade med så många olika språk. Kommentarerna utifrån handlar om att det borde finnas utmaningar och problem som vi själva inte har upplevt.

Undervisning i kultur och litteratur

När Johanna Lepolas äldre son gick i trean och fyran fick han hemspråksundervisning i bulgariska en gång i veckan. Sedan dess har bulgarerna som bor i Finland grundat en egen skola, så sönerna får undervisning där varje vecka, de lär sig om språk, litteratur och kultur.

Kommentarerna utifrån handlar om att det borde finnas utmaningar och problem som vi själva inte har upplevt.― Johanna Lepola

Utbildningsverket i Helsingfors ordnar hemspråksundervisning för alla barn som har ett annat hemspråk än svenska. Det här gäller också barn som bott utomlands och lärt sig ett annat språk där. Om gruppen är tillräckligt stor med minst fyra elever, står de svenskspråkiga skolorna för undervisningen. I år finns det tillräckligt med elever bara i engelska och ryska.

Hindi och urdu

Barn som behöver hemspråksundervisning i något annat språk, får undervisning tillsammans med finskspråkiga elever. Eftersom det handlar om barnets andra modersmål som de redan kan, går det bra att blanda svensk- och finskspråkiga barn.

Helsingforsbarnen får hemspråksundervisning i en hel rad olika språk. Förutom de mer vanliga engelska, ryska, tyska och spanska också bland annat holländska, albanska, kurdiska, hindi, urdu och swahili.

För Johanna Lepola betydde valet att tala svenska med sina barn också att hennes andra modersmål finskan föll bort.

- Det är klart att det i Helsingfors är ovanligt och man förväntar sig inte att det finns barn som inte kan finska.

Johanna Lepola har tvåspråkiga barn som talar svenska och bulgariska.
Johanna Lepola måste välja bort finskan, eftersom hennes barn redan har ett andra modersmål, bulgariska. Johanna Lepola har tvåspråkiga barn som talar svenska och bulgariska. Bild: Johanna Minkkinen/YLE bulgariska

Äldre sonen hade redan i dagis kompisar som talade finska och han lärde sig finskan via dem, medan yngre sonen har lärt sig finska först i skolan.

- För mig själv är det kanske mest konstigt eftersom jag är tvåspråkig och van att kunna uttrycka mig bra på både svenska och finska. Det att jag har råkat få barn som inte kan finska har kännts ganska konstigt. Men jag kan inte förmedla två språk åt dem utan måste göra ett val. Emotionellt var det helt klart att svenska är det språket för mig.

Får visa upp sin kultur

För Johanna Lepolas söner har två modersmål också betytt att lära sig skriva på två språk med helt olika alfabet. Bröderna talar i dag bulgariska sinsemellan, vilket föräldrarna har uppmuntrat till.

Det att jag har råkat få barn som inte kan finska har kännts ganska konstigt.― Johanna Lepola

Familjen har inte kännt att de har behövt något speciellt stöd från skolan med tanke på pojkarnas tvåspråkighet, däremot har pojkarna haft nytta av att kunna ett ovanligare språk.

- Förra veckan hade min äldre sons klass besök från Bulgarien av två elever och två lärare. Då var det naturligt att han fick agera värd och besökarna var förstås ganska förvånade över att det fanns ett barn som kan bulgariska. De har fått en möjlighet att visa upp ett mer exotiskt språk och en mer exotisk kulturbakgrund.

Läs också