Hoppa till huvudinnehåll

Hon river Koverhar

Arbetsledare  Alexandra Forsén vid Delete.
Arbetsledare Alexandra Forsén vid Delete. Arbetsledare Alexandra Forsén vid Delete. Bild: Yle/Minna Almark forsén alexandra

Snart tre år efter FN-steels konkurs börjar arbetet med att ta isär det gamla fabriksområdet. Det mesta materialet kan återvinnas och företaget Delete river i takt med att man får material och maskiner sålda.

- När jag första gången såg området kändes det otroligt stort och svårt att förstå att man ska riva det. Men efter att man har följt med planeringen och deltagit i den så känns det helt möjligt, säger arbetsledaren Alexandra Forsén på Delete.

Koverhar järnverk rivs.
Arbetet har börjat i närheten av hamnen. Koverhar järnverk rivs. Bild: Yle/Minna Almark järnverk

Fabriksbyggnaden till sist

Till en början jobbar ett team på fem personer i grävmaskiner med att ta isär området kring hamnen. Maskinernas skopor byts vid behov ut mot bland annat metall- och betongsaxar.


Under de kommande månaderna växer teamet tidvis till 20 personer som i en ring runt själva fabriksbyggnaden river och tar till vara det som finns på området.

Det är över trettio byggnader och otaliga maskiner som finns på området. Fabriksbyggnaden med masugnen sparas till sist.

- I den byggnaden finns det mest maskiner. Det ger oss mera tid att försöka sälja maskinerna, säger Forsén.

Koverhar järnverk rivs.
Det finns ett 30-tal byggnader på området, men själva stålverket rivs till sist eftersom det innehåller mest. Koverhar järnverk rivs. Bild: Yle/Minna Almark stålverket i koverhar rivs

Ekonomin bygger på försäljning

Forsén berättar att det inte finns något egentligt slutdatum för projektet eftersom tidtabellen beror på i vilken takt Delete lyckas sälja materialet och maskinerna. Målet är naturligtvis en vinst, men några summor vill Forsén inte gå in på.

- Det är inget problem att sälja skrot, men priset är väldigt lågt just nu. Utmaningen är att sälja de begagnade maskinerna. Det tar tid. Vi kommer att jobba i området åtminstone året 2016 till slut.

Materialet säljs både till Finland och till andra länder.

- Det finns inte tillräckligt med kapacitet att ta emot allt material här i Finland. Det blir nya balkar och metalldelar.

Koverhar järnverk rivs.
Metallskrot säljer, men priset är inte det bästa just nu. Men nästan allt material kan återvinnas. Koverhar järnverk rivs. Bild: Yle/Minna Almark järnverk

Alexandra Forsén är övertygad om att Delete klarar av jobbet trots att det blir något av en utmaning att till exempel ta till vara masugnen hel och välbehållen.

- Vi håller på med ett lika stort projekt i Kotka där vi river ner ett kraftverk. Men projektet är viktigt för oss. Det är inte många företag som klarar av det här. Vi vill gärna få synlighet och vill visa att det här är det vi kan.

Lång planering tryggar säkerheten

Arbetet med att riva Koverhar har planerats i över 2,5 år.

Alexandra Forsén berättar att det handlar om många viktiga frågor så som hur man ska genomföra projektet rent praktiskt.

- Hur vi transporterar bort materialet och hur vi sorterar det. Den mesta transporten kommer nu att ske via fartyg eller med bilar. Men vi kan också vi behov använda oss av järnvägen.

Oerhört viktig är också säkerheten.

- Eftersom det är stål är det tungt. Det finns en risk för att konstruktionerna kan falla okontrollerat eller att något lossnar när det börjar blåsa. Alla fastsättningar ska också sitta där de ska.

Koverhar järnverk rivs.
Säkerheten är viktig då de olika konstruktionerna rivs på området. Koverhar järnverk rivs. Bild: Yle/Minna Almark stålverket i koverhar rivs

Hangö stad köpte i december ifjol mark- och vattenområden på 665 hektar av FN-steels konkursbo.

Det egentliga industriområdet ingick inte i köpet utan ägs fortfarande av konkursboet, men nu är det alltså Delete som jobbar på området.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland