Hoppa till huvudinnehåll

Svar: Motarbetar stereotypier

En svensk sommar i Finland-bilen
En svensk sommar i Finland-bilen Bild: Yle/Janne Lindberg en svensk sommar i finland

Enligt Maria Snellman-Mononen (HBL 29.4) finns det ett utbrett missförstånd mellan Finland och Sverige i fråga om attityder. I samband med det här beskriver hon en scen i serien En svensk sommar i Finland, som är en samproduktion mellan bland annat NRK, SVT och Yle. Snellman-Mononen frågar på vilket sätt programmet främjar våra relationer till Sverige.

Vi tackar för responsen och förstår om det här enskilda fallet kan väcka sådana känslor hos tittaren. En utmaning är att vi söker frivilliga till programmet på gatorna i Stockholm, och på någon timmes varsel ska vi sedan välja ut vem av alla frivilliga som de facto får komma med till Finland över ett veckoslut.

Det handlar alltså uttryckligen om personer som själva vill ställa upp i programmet. Om man ser på serien (som gått i flera säsonger) som helhet, så kan man se att den tvärtom motarbetar den stereotypa uppfattningen om Finland. Kommentarerna av dem som medverkat i serien har utan undantag varit positiva: vi har lyckats med konststycket att visa en helt ny sida av Finland, en sida som de medverkande inte känt till förut. Då de medverkande fått frågan om de kunde tänka sig att komma till Finland på nytt, så har svaret i så gott som alla fall varit "ja, absolut".

John Stark, producent
Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 8.5.2015.