Hoppa till huvudinnehåll

"Korsholm fällde träd med flygekorrar i"

Rainer Ilkka har hittat en av flygekorrholkarna som tidigare satt på träden i området.
Rainer Ilkka har hittat en av flygekorrholkarna som tidigare satt på träden i området. Rainer Ilkka har hittat en av flygekorrholkarna som tidigare satt på träden i området. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist rainer ilkka

Korsholm har låtit fälla träd med flygekorrbo. Det menar Rainer Ilkka som har en gård i Toby vid den plats där kommunen röjer för ett nytt bostadsområde. Korsholms kommun har en helt annan syn på saken.

Rainer Ilkka visar upp det steniga skogsområdet som kallas Hägnäsbacken. Här har funnits tät gammal blandskog. Nu sticker bara ett och annat träd upp här och var.

Korsholms kommun har låtit röja området som ska ge plats för ett tiotal egnahemshus och två radhus. Samtidigt har kommunen, enligt Ilkka, fördärvat för flygekorrarna.

Rainer Ilkka visar upp bomaterialet inne i den holk han har hittat.
Rainer Ilkka visar upp bomaterialet inne i den holk han hittat. Rainer Ilkka visar upp bomaterialet inne i den holk han har hittat. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist flygerkorrholk

- Nästan alla holkar för flygekorre, åtminstone femton stycken, är borta nu. Alla de som har funnits på planeområdet är nu borta med befintliga bon och allting. Det är katastrof. Och ett väldigt stort miljöbrott, menar Ilkka som säger att han ska polisanmäla kommunen.

Det är känt att det finns flygekorre åtminstone i närheten, och för ett par månader sedan var Finlands naturskyddsförbund på plats.

En flygekorrholk som blev kvar efter att träden röjts i Toby.
En flygekorrholk som blev kvar efter att träden röjts i Toby. En flygekorrholk som blev kvar efter att träden röjts i Toby. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist flygekorrholk

Färskt bomaterial

- Jag hittade spillning från flygekorre under ett träd. Och på platsen fanns också en holk med färskt bomaterial i, säger Teemu Tuovinen, sekreterare för den österbottniska kretsen vid Finlands naturskyddsförbund.

Trädet är fällt och holken ligger nu på marken. Det är oklart om det finns ungar i holken eller inte. Rainer Ilkka har hittat holken, men vill inte bryta upp den utan att ha experter på plats vid tillfället.

Planen var redan godkänd

Enligt Barbara Påfs, planläggningschef i Korsholm, tog kommunen inte hänsyn till observationen i mars eftersom planen redan var godkänd då.

Uppstoppad flygekorre
Uppstoppad flygekorre. Uppstoppad flygekorre Bild: Yle/Roger Källman ostrobothnia australis

Vid den tidpunkten hade Korsholms kommun redan gjort ett hårt arbete för att vara säkra på att exploateringen går enligt regelboken.

Att man nu börjar prata om flygekorre på området är ett påhitt, anser tekniska direktören Ben Antell.

"Det är påhittat"

- Det finns ingen som helst sanning i de här påståendena. Under planeprocessen har vi låtit göra tre officiella inventeringar på området. Ingen av de här inventeringarna har visat att det skulle finnas flygekorre i området. Varken spillning eller djur har hittats.

Från naturskyddshåll säger man ändå att flygekorren kan ha flyttat in i området i ett senare skede, alltså efter att kommunen undersökte saken.

Ben Antell har en helt annan bild av vad som riktigt ägt rum kring Rainer Ilkka och Hägnäsbacken i Toby.

Varit emot ända från början

- Han har varit emot den här planeringsprocessen ända från början. Han vill inte ha ett bostadsområde på sin bakgård. Det här med eventuella flygekorrar kom först i ett senare skede. Man använder det som ett medel för att stoppa det här projektet, menar Ben Antell.

Hur kan du då förklara det här med spillningen som har hittats rätt nyligen?

- Spillning från flygekorre kan köpas i dag. Det går att beställa via internet.

Planeringsarbetet vid Hägnäsbacken har pågått i fem år.