Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa hamn tappar rejält

Lovisa hamn Valkom
Lovisa hamn. Lovisa hamn Valkom Bild: Yle/Stefan Paavola valkom hamn

Det är dystert att läsa statistiken från årets första månader i Lovisa hamn. Jämfört med förra året har till exempel exporten av styckegods minskat med nästan 98 procent.

Kort fraktordlista

Bulk - Gods som fraktas utan förpackning, t.ex. spannmål, olja, malm.
Styckegods - Gods som packats styckvis i lådor.
Transito - Gods som kommer från ett land, gör ett mellanstopp i Finland för att sedan åka vidare till ett tredje land.
Export - Gods som förs förs från Finland till ett annat land.
Import - Gods som kommer från ett annat land till Finland.

Frakten som går via Lovisa hamn har minskat rejält jämfört med år 2014. Det visar statistiken från januari till april.

Importen har minskat med 20 procent och exporten med 37,5 procent. Transitotrafiken tar ett riktigt stort steg bakåt, det blir ett minus på över 70 procent.

Exporten av styckegods från Lovisa hamn har så gott som sinat under årets första månader. Där ligger minskningen på närmare 98 procent. Importen av styckegods minskade med 75 procent.

En liten ljusglimt finner man i exporten av bulkvaror, där det har skett en ökning med 32 procent.

Totalt har godstrafiken via Lovisa hamn minskat med ungefär 35 procent jämfört med januari-april i fjol.

Lovisa hamns statistik för årets fyra första månader

Export Januari - april 2015, ton Januari - april 2014, ton Förändring
Trävaror 122 788 232 498 -47,19 %
Bulkvaror 45 733 34 578 +32,26 %
Styckegods 65 2 680 -97,57 %
Sammanlagt 168 586 269 756 -37,50 %
Import Januari - april 2015, ton Januari - april 2014, ton Förändring
Bulkvaror 59 910 70 274 -14,75 %
Styckegods 1 690 6 764 -75,01
Sammanlagt 61 600 77 038 -20,04 %
Transito Januari - april 2015, ton Januari - april 2014, ton Förändring
Sammanlagt 1 570 5 556 -71,74 %
Alla varor Januari - april 2015, ton Januari - april 2014, ton Förändring
Sammanlagt 231 756 352 350 -34,23 %

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland