Hoppa till huvudinnehåll

Flest kvinnliga regeringsförhandlare i Samlingspartiet

Endast en dryg tredjedel av regeringsförhandlarna är kvinnor, visar Svenska Yles kartläggning. Det finns ändå stora skillnader mellan de tre medverkande partierna. Jämnast är könsbalansen inom Samlingspartiet.

Av de 33 personer som representerar Samlingspartiet i regeringsförhandlingarna är 15 kvinnor. Inom Centern är andelen kvinnor 34 procent. Lägst är siffran inom Sannfinländarna där endast 6 av 28 förhandlare (21 procent) är kvinnor.

Tillbakagång jämfört med 2011

Sett ur ett jämställdhetsperspektiv innebär årets förhandlingar en tillbakagång jämfört med förhandlingarna för fyra år sedan. Då var 48 procent av de medverkande regeringsförhandlarna kvinnor. Intressant att notera att det också år 2011 fanns stora skillnader mellan partierna, och att endast två av sex partier, De gröna och Kristdemokraterna, hade en kvinnlig majoritet bland sina förhandlare.

Gemensamt för regeringsförhandlingarna 2011 och 2015 är att de kvinnliga förhandlarna haft en starkt representation i arbetsgrupperna för välfärd och utbildningspolitik. Däremot har de manliga förhandlarna dominerat i arbetsgrupperna för ekonomi, säkerhetspolitik, och kommunstrukturer.I vår jämförelse har vi räknat ut förhållandet mellan andelen kvinnliga deltagare och det totala antalet deltagare i regeringsförhandlingarna. Vi har inte beaktat att vissa förhandlare sitter i flera arbetsgrupper, medan platserna i en del arbetsgrupper fördelats på flera förhandlare.

Läs också