Hoppa till huvudinnehåll

Stor oljebekämpningsövning i dagarna två

Räddningsverket övar oljebekämpning till havs under två dagar. Bild: YLE/ Lone Widestam oljebekämpningsbåt

Personalen vid Räddningsverket i Östra Nyland utbildas på måndag och tisdag i oljebekämpning i Kalkstrand i Sibbo.

Övningarna går av stapeln både på landbacken och till havs.

Snabbheten viktig

Brandmästare Leif Ekholm vid räddningsverket säger att det är närmast båtförarna som deltar i utbildningen.

- Vi kommer att ser hur långt den beredskap vi byggt upp under de senaste tio åren räcker, säger Ekholm.

Olja i ett hav
Det gäller att snabbt få ut oljebommar om olyckan är framme. Olja i ett hav Bild: AP Graphics Bank katastrof

Viktigast vid en oljeolycka är att komma snabbt ut till olycksplatsen, att kunna ringa in oljan med bommar och att samla in den olja som eventuellt finns på andra sidan om bommarna. Efter det följer det fjärde skedet: Att samla in oljan innanför bommarna.

- Det är det här vi ska öva. På måndag placerar vi ut bommar och förbereder den utrustning som vi behöver för att samla upp den olja som finns innanför oljebommarna. På tisdag övar vi att koppla oljebekämningsutrustning på båtarna, säger Ekholm.

Övningar årligen

Personalen vid Östra Nylands Räddningsverk försöker uppdatera sina kunskaper mer eller mindre regelbundet. För ett år sedan övade man i Kabböle i Lovisa samt i Lovisa hamn och år 2013 övade man i Tolkis hamn i Borgå. För tre veckor sedan övade man också tillsammans med Kymmenedalens räddningsverk på gränsen mellan Lovisa och Pyttis.

Ekholm knackar i trä och säger att det inte åtminstone tillsvidare förkommit några allvarligare tillbud.

- Risken för småolyckor är nog större där till exempel fraktfartyg kan förorsaka olyckor eller läckage. Vår strävan är att vara på plats med oljebommar inom två timmar efter att olyckan skett. Sen påverkar ju årstid, väder och vind om det lyckas, säger Ekholm.

Utrustning i hamnarna

Förutsättningarna att komma snabbt ut finns. Räddningsverket i Östra Nyland har placerat ut oljebommar och annan utrustning i hamnarna i Lovisa, Tolkis, Kuggen och Kalkstrand.

- Det är bara att lasta dem i båtarna och åka ut om olyckan är framme, säger Ekholm.

Läs också