Hoppa till huvudinnehåll

18-åring: Många säger att cannabis är bättre än alkohol

Cannabis röks och kallas då marijuana eller hasch. Bild: Yle cannabis

Användning av cannabis är vanligare bland elever som går i yrkesskola än bland dem som går på gymnasium i huvudstadsregionen. Det här visar en enkät som THL gjort. Vid yrkesskolan Prakticum i Helsingfors verkar många känna jämnåriga som prövat på cannabis.

- Jag vet många som använder droger som går i yrkesskola, medan ingen av dem jag känner som går i gymnaiset använder det. Väldigt många använder cannabis men vissa använder också ecstasy och diapam-tabletter, säger en 18-årig kvinna som studerar första året vid yrkesskolan Prakticum.

Är det lätt att få tag på droger?

- Jo, det är det. Det går att få tag på via kompisar. Speciellt cannabis är jättelätt att få tag på. Det är många som odlar det själv, säger kvinnan som studerar till närvårdare.

"Lätt att få tag på cannabis"

Också Rasmus, som studerar till elmontör, känner många som har använt cannabis.

Speciellt cannabis är jättelätt att få tag på.― Kvinna, 18 år

- Det är lätt att få tag på cannabis och vanligt att använda. Jag använder ändå inte själv, men kompisarna gör det. De som gör det får tag på det via kontakter.

Är det nån skillnad mellan att använda cannabis och att dricka alkohol?

- Inte egentligen. Det är samma sak. Många säger att cannabis är bättre än alkohol, säger Rasmus.

Viktor har däremot inte kommit i kontakt med droger.

- Jag känner inte någon som har använt. Jag har inte ens sett droger, säger han.

Vanligare bland pojkar än bland flickor

Enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd THL gjorde 2013 har över 30 procent av eleverna i yrkesskolorna i huvudstadsregionen prövat på cannabis. Det är en aning vanligare bland pojkar än bland flickor, men skillnaden ligger på några procentenheter. Av pojkarna i gymnasiet har 25 procent prövat på cannabis medan andelen bland flickorna är under 20 procent. De som har tillfrågats har gått första eller andra året på yrkesskola eller gymnasium.

Många säger att cannabis är bättre än alkohol.― Rasmus, 18 år

Bland grundskolans åttonde- och niondeklassare har 15 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna prövat cannabis. 16 410 elever i grundskolan, 11 367 i gymnasiet och 3 370 i yrkesskolor i huvudstadsregionen tillfrågades i enkäten.

Rektor Harriet Ahlnäs tycker att en tredjedel, som prövat på cannabis av dem som går på yrkesskola, låter mycket.

- Vi är inte blåögda. Av våra ungdomar finns det sådana som har prövat på, men det finns det säkert i alla skolor. Vi har ändå inte stött på det i skolan. Men de som använder gör det säkert på fritiden och under veckosluten, säger Ahlnäs.

Rektor: Acceptansen för cannabis har ökat

Ahlnäs säger att skolan har en handlingsplan om man misstänker att någon är drogpåverkad.

- Om personen är under 18 år kopplas vårdnadshavarna, hälsovårdarna och kuratorn in. Om personen är över 18 år gör vi en polisanmälan.

Har det skett en förändring i mängden elever som använder droger under de senaste 10-15 åren?

- När det gäller cannabis har det skett en förändring. Acceptansen för cannabis har ökat i hela samhället och det märks.

Enligt THL:s enkät godkänner över 45 procent av pojkarna vid yrkesskolor och gymnasier sporadisk rökning av marijuana. Knappt 35 procent av flickorna som går på yrkesskola gör det samma. Marijuana fås från en del av växten cannabis.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen