Hoppa till huvudinnehåll

Ny Tid drabbas hårt av Vänsterförbundets valförlust

Ny Tids chefredaktör Janne Wass.
Ny Tids chefredaktör Janne Wass. Bild: Yle / Marga Sandström vänstertidningar

Den svenskspråkiga vänstertidskriften Ny Tid drabbas hårt när Vänsterförbundet tvingas spara efter valförlusten.

Vänsterförbundet har styrt en del av sitt så kallade kommunikationsstöd till Ny Tid. Nu slopar man stödet till alla andra tidningar än det egna partiorganet Kansan Uutiset.

Tidningen blir utan stödpengar från och med 2016 och det gäller den pågående riksdagsperioden ut.

Janne Wass, chefredaktör på Ny tid, vad betyder det här för er?

- Det är nästan ett katastrofalt slag för oss, det är en niondedel av budgeten som ryker. På så här kort sikt blir det mycket svårt att fylla hålet på något sätt.

Ny Tids årliga budget är 250 000 euro, och det betyder att cirka 30 000 euro faller bort efter årsskiftet.

Vad tvingas ni skära ner på?

- Vi hoppas att vi inte ska behöva skära ned på något, vi är en tidning som under en lång rad av år har skurit ned så mycket som man överhuvudtaget kan skära för att fortfarande få ut en tidning en gång i månaden som håller den standard vi är vana med.

Enligt Wass måste man tillgripa olika kreativa lösningar eftersom det inte går att spara på personalresurser om man vill kunna göra tidningen. Det är fråga om att försöka höja på antalet prenumeranter, be folk stöda tidningen via stödföreningen Tigern och så ska man vända sig till de finlandssvenska fonderna för att få en liten höjning på anslagen.

Ny Tid är den enda svenskspråkiga tidskriften som har fått del av stödet och Vänsterförbundet är det enda partiet som stöder Ny Tid. Känns det som att ni drabbas oproportionellt hårt i förhållande till vänsterns finskspråkiga medier?

- Nog känns det ju på ren svenska sagt pissigt att som den enda svenskspråkiga tidningen i pappersform med vänstervinkling bli dumpad av VF, säger Wass.

Enligt Wass återstår att se hur Vänsterförbundet tänker sköta den svenskspråkiga kommunikationen i fortsättningen.

Joonas Leppänen, du sitter i Vänsterförbundets partistyrelse, hur motiverar ni det här beslutet?

- Problemet är större, det handlar om valförlusten. Det fanns ytterligare krav på att spara inom partiet och vi måste spara på nästan allt stöd som går ut. Det är ett förargligt beslut, säger Leppänen.

Ni poängterar gärna att ni är ett tvåspråkigt parti - hur väl rimmar det här med det?

- I pengastorlek drabbas den finska verksamheten mer, men det är helt sant att det är ett stort problem. Men det fanns inte så många andra möjligheter.

Hur satsar ni nu på svenskspråkig kommunikation?

- Vi tvingas omforma all verksamhet, allt blir svårare när vi har mindre centraliserad verksamhet och vi kommer att måsta göra allt mer på frivillig basis, säger Leppänen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes