Hoppa till huvudinnehåll

Sex sätt att manipulera dig

Hjärna
Hjärna Bild: YLE/ Ludovic Di Orio röntgen

Det finns många sätt att manipulera dina åsikter i vardagen. Myteriet har tittat på några av de här teknikerna.

Propaganda. Ett ord som nuförtiden betecknar information som har som syfte att påverka hur du tänker. Ibland väldigt öppet, men lika ofta dolt på olika sätt

I det politiska språket finns det flera metoder för att kringgå kvistiga frågor utan att bli fast för det. Eller att tala för sin sak utan att egentligen ha sagt något konkret. Och det finns naturligtvis uttänkta metoder även för att bedriva propaganda på ett effektivt sätt. Många av teknikerna påminner mycket om det man kanske ser i olika former av marknadsföring och reklam.

Här nedan listar vi ett par av de här teknikerna:

Name calling:

Man försöker ge sin meningsmotståndare öknamn eller förknippa dem med något som har negativ betydelse i folks öron, till exempel genom att kalla dem nazister. Det man kallar dem för behöver inte vara sant på något vis, det räcker med att folk börjar tro det. Det räcker med att ge dem en negativ stämpel.

Card stacking:

Fakta och påståenden väljs ut som sedan blandas ihop till en bra eller dålig berättelse om en sak eller en person. Det här är rätt effektivt i kombination med Name calling. Man kan till exempel ta saker och beteckningar som var för sig är sanna och kanske till och med positiva, men som man sedan rör ihop med annat så att folk som inte är insatta inte kan skilja det åt. Man tar argument där de passar och slänger ihop dem så att det funkar för ens egna syften.

Glittering generalities:

Man försöker framställa sig i så positivt ljus som möjligt. När man håller på med det här förskönande hjälper det att tala till känslor och vara rätt vag. Ord som frihet, mod, patriotism, rättvisa och likande exempel, har stark dragningskraft men är så pass luddiga att man kan använda dem i det sammanhang där det passar.

Testimonial:

Här utnyttjas en respekterad eller hatad person för andra syften. Genom att hänvisa till vad en person anser om någonting kan man ge saken tyngd. Och det är inte alls säkert att personen man hänvisar till har sagt en viss sak i det sammanhang som man sedan använder det.

Plain Folks:

Man försöker tala till ”vanligt folk” om grundläggande värden som majoriteten i samhället är intresserade av, som till exempel familj och fosterlandet.

Bandwagon:

Grupptryck, helt enkelt. Då någonting är bra för folket så då är det också bra för dig. Eftersom de flesta tycker på ett visst sätt så är det väl naturligtvis så att du också måste tycka det, underförstått att om du inte gör det så är du avvikande och dålig.

Egentligen är ingen av teknikerna särskilt revolutionerande och unika, utan ganska mycket samma saker som man sysslar med i vardagen. Man snackar skit om någon för att få någon eller något annat att verka bättre som alternativ, man faller för olika former av grupptryck och masstyckande, och man slänger ihop historier så som man tycker att de funkar bäst för att verka underhållande på en fest.

Men när det görs i propagandasyfte har det en genomtänkt avsikt bakom, görs av stora mängder människor och kan ha enorma konsekvenser för folk och världen. Det bästa sättet att försöka se genom det här, i synnerhet på nätet, är att försöka vara kritisk – kolla upp påståenden från olika källor och vara så underrättad att man i alla fall kanske fattar misstankar om något låter för bra eller dåligt för att vara sant.

Propagandahandboken är naturligtvis betydlig större än så här, och utvecklas hela tiden. Vill man veta mera lönar det sig att leta på nätet och i bokhyllorna, det finns en uppsjö av litteratur på temat.