Hoppa till huvudinnehåll

Tron på pensionssystemet vacklar

Åldring i matbutik
Åldring i matbutik Bild: Yle/Mimmi Johansson åldring

Finländarnas tro på ett rättvist och tillräckligt pensionsskydd har minskat klart, visar Pensionsskyddscentralen i en undersökning.

Undersökningen (Förtroendet för pensionsskyddet) visar att bara hälften av finländarna tror att pensionen kommer att ge dem en skälig utkomst.

Enkäten gjordes 2014. Med nästan alla mått mätt har finländarnas förtroende för pensionsskyddet och pensionssystemet minskat i jämförelse med en liknande undersökning som gjordes 2011.

Enligt specialforskare Mervi Takala kan en bakomliggande faktor vara ovisshet om pensionsreformen. Också det allmänna ekonomiska läget och debatten om hållbarhetsgapet kan ha försvagat förtroendet för pensionsskyddet i framtiden.

Av de som svarade på enkäten litar 54 procent på att pensionen kommer att ge en skälig ålderdomstrygghet. År 2011 var motsvarande siffra 62 procent. Av kvinnorna tror 49 procent att pensionen kommer att ge dem en skälig utkomst.

Av dem som svarat håller 37 procent med om påståendet ”pensionen garanterar en rimlig utkomst om personen blir arbetsoförmögen", vilket är hela 10 procentenheter mindre än i den tidigare undersökningen.

"De ekonomiska bekymren har ökat"

Var tredje litar på att de utlovade pensionerna betalas ut i framtiden. Det är en minskning med cirka fem procentenheter i jämförelse med bedömningen 2011. De som redan är pensionerade litar mer på att pensionslöftet håller än de som förvärvsarbetar, är arbetslösa eller står utanför arbetslivet.

- Resultatet visar att de ekonomiska bekymren har ökat, konstaterar direktör Mikko Kautto. De som är i en svagare ställning är mer pessimistiska om den framtida utvecklingen, pensionsskyddet och dess tillräcklighet.

Var tredje anser att pensionssystemet är rättvist. Många är ändå osäkra, och 63 procent anser att det är rättvist om den lägsta åldern för ålderspension knyts till livslängdsökningen.