Hoppa till huvudinnehåll

Susan Sundback ville inte göra revolution

Susan Sundback
Susan Sundback Susan Sundback Bild: yle/Maud Stolpe susan sundback

Professor Susan Sundback kom till Åbo Akademi för att studera teologi, men hennes samhällsengagemang förde henne in på sociologin.

Professorn i sociologi, Susan Sundback, som i höst går i pension visste egentligen inte vad sociologi var för ett ämnde då hon kom till Åbo Akademi 1967.

Då var det mycket på gång i hela västvärlden och hennes eget samhällsengagemang förde henne till sociologin. Hon hade inga planer på att bli professor men det kom hon att bli 2006.

Ämnet sociologi tycks inte ha några som helst gränser och det mesta går att studera med sociologins vetenskapliga redskap. Teman, som Susan Sundback själv har handlett studeranden i har rört sig mellan allt från fetma via folks intresse för hundar till problem med att hitta lokalproducerad mat.

Ett problem för ämnet sociologi är att eleverna i våra skolor aldrig kommer i kontakt med det under skoltiden och därför kan ha svårt att hitta sociologin bland samhällsvetenskaperna.

I höst går Susan Sundback i pension, men inte är det slutforskat för hennes del för den sakens skull.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland