Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomin i skick på VNS

Sjukhusbyggnaden i Ekenäs.
Efter turbulens och nedbantning har läget nu stabiliserat sig på sjukhuset och ekonomin är i balans. Sjukhusbyggnaden i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen sjukhusbyggnad,Ekenäs

Västra Nylands sjukhus i Ekenäs går just nu oväntat bra vad ekonomin beträffar. Nästa års budget ska också göras på en mer realistisk grund.

Sjukhuset hade räknat med ett ganska stort minus i år eftersom kommunerna efter många om och men fick en stor rabatt på ambulanstjänsterna, den prehospitala akutsjukvården, som sjukvårdsområdet ansvarar för.

De tre första månaderna i år gav ett överskott på 0,7 miljoner euro och det är över en miljon euro bättre än sjukvårdsområdet räknade med när budgeten gjordes upp.

Inkomsterna har ökat då sjukhuset har gett mera vård än väntat.

Dessutom har utgifterna hållits under kontroll. Det i sin tur beror på personalkostnaderna som har varit lägre än beräknat. Orsaken till det är den fortsatta läkarbristen.

Men Västra Nylands sjukvårdsområde har märkt att priserna för psykiatrin har varit för höga. VNS har därför nu sänkt både vårddygnspriserna och besökspriserna för psykiatrin. De nya priserna trädde i kraft från och med första maj.

Budgeten byggs på realism

Budgetarbetet för nästa år har inte ännu kommit igång ordentligt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Det betyder att frågan om huruvida man kommer att dela mera rättvist på ambulanskostnaderna inom hela HNS inte ännu är löst.

Däremot planerar HNS att den här gången sträva efter en så realistisk budget som möjligt för kommunerna.

Tidigare har man gjort upp budgeten för följande år på basis av pågående års budget. Nu kommer man istället att göra upp budgeten enligt det senaste bokslutet.

Det betyder att man bygger budgeten på hur mycket pengar som i verkligheten har gått åt för verksamheten.

Om man ser för Västnylands del betyder det bara små skillnader i vad man betalade för vården inom HNS år 2014 och vad som planeras för år 2016.

I Ingå ökar kostnaderna med 0,8 procent och i Raseborg med 0,4 procent. I Hangö skulle kostnaderna sjunka med 0,3 procent år 2016 jämfört med bokslutet år 2014.

Uppgifterna kommer från föredragningslistan för nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde (21.5.2015) samt från telefonsamtal med förvaltningsdirektör Gabriela Erroll vid VNS.

Artikeln uppdaterades 25.5.2015 klockan 11.15 med uppgiften om vem som är källa för artikeln.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland