Hoppa till huvudinnehåll

"Närproducerat är mer än en trend"

Björn Forsberg vid After Eight i Jakobstad. I bakgrunden två velomobiler.
Björn Forsberg vid After Eight i Jakobstad. I bakgrunden två velomobiler. Björn Forsberg vid After Eight i Jakobstad. I bakgrunden två velomobiler. Bild: YLE/Marcus Lillkvist björn forsberg

Lokalproducerad energi håller på att bli ett hot för de stora bolagen. På sikt kan det också gälla lokalproducerad mat och lokala produkter, sade forskaren Björn Forsberg under ett hållbarhetsseminarium i Jakobstad.

Björn Forsberg är doktor i statsvetenskap från Umeå universitet, men numera författare. Han besökte Jakobstad under helgen för att vara med i hållbarhetsseminariet "Bortom hybris". Forsberg är övertygad om att det traditionella tänkandet gällande ekonomisk tillväxt kommer att få en ordentlig utmaning framöver.

- Allt är ju relativt. Men det småskaliga har gått från en väldigt låg nivå till en betydligt starkare ställning i dag, åtminstone internationellt. Det är en tydlig trend.

- Det finns en hipphetsfaktor i det hela. Mikrobryggerier och liknande är ju lite inne nu. Men jag tror att det här kommer att överleva den här hipphetsfaktorn. Jag tror att det här kommer att bli en bestående trend mot bakgrund av att vi står inför stora förändringar i hela vårt ekonomiska system.

"Energibrister driver fram alternativ"

Mikrobryggerier och liknande är ju lite inne nu. Men jag tror att det här kommer att överleva den här hipphetsfaktorn. Jag tror att det här kommer att bli en bestående trend mot bakgrund av att vi står inför stora förändringar i hela vårt ekonomiska system.
Vi står inför en brist på vitala naturresruser och en brist på energi, säger Björn Forsberg.

- Vi kommer inte att kunna upprätthålla de stora globala strukturerna, transportsystemen och så vidare, i en framtid då vi inte har lika mycket energi att röra oss med. Jag tror inte att det här är något övergående. Vi ser ju samtidigt ett ökat intresse för närproducerad mat och hantverksmässig produktion av livsmedel. Folk blir biodlare och odlar mer själva över huvudtaget. Både på landet och inne i städerna.

- Alla, åtminstone i Sverige, vet ju vad stadsodling är i dag, säger Björn Forsberg.

Insikt om att man kan göra skillnad

- Det finns olika drivkrafter och det finns folk som hänger med här bara för att det är trendigt. Men samtidigt finns en ökad insikt om klimatförändringar och det finns ett ökat ifrågasättande av konsumtionskarusellen. Dessutom har vi hela debatten om varifrån maten kommer, hur stort näringsinnehåll den har och hurudan djurhushållningen är.

Forsberg talade på temat "Tillväxten slut - omställningens tid".
Menar du att de två rörelserna; den klassiska som kräver ekonomisk tillväxt och den nygamla som lyfter fram lokal småskalig produktion kommer att mötas i en slutlig strid där den ena segrar?

- Jag trodde en gång i tiden att vi skulle få se en brytpunkt där hela samhället kommer till insikt och man ställer om. Men det fungerar inte så. Jag tror att det kommer att finnas konkurrerande idéer också framöver. Och de som till varje pris vill ha tillväxt som förut kommer in i det sista att leva kvar med sin föreställning, säger Forsberg och fortsätter:

- Det är väldigt starka krafter som jobbar emot varandra. Det handlar om stora företag som kan presentera en världsbild som bygger på att man ska fortsätta förstöra planeten. De sitter samtidigt på de stora pengarna.

Exempel från Umeå

Forsberg tar upp exemplet Utopia som är namnet på ett nytt köpcentrum i Umeå:

- De tar makten över språkbruket och perverterar ett ord som utopi och gör det till ett namn för ett konsumtionsmecka, kritiserar Björn Forsberg.

- Vi kommer att få se att de lokala lösningarna växer i takt med att de etablerade samhällsstrukturerna inte kan leverera som förut. Det kommer då att växa fram förändringskrafter underifrån. Men vad som händer när man närmar sig en brytning, det vet nog ingen. De traditionella företagarna, de som vill ha fortsatt tillväxt, anpassar sig ju till en del och börjar använda gröna ord. Men det är bara en ytlig förändring. Frågan är om konsumenterna nöjer sig med den förändringen.

  • Björn Forsberg om Wasa Station, hotell- och köpcentrumskonceptet i Vasa:
  • - Leder till en negativ spiral. Man bygger ut ett nytt köpcentrum i centrum vilket leder till att butiker på landsbygd och i närmiljön tvingas stänga, vilket i sin tur gynnar bilismen.
  • Om kärnkraftverket i Pyhäjoki:
  • - Fullständigt dåraktigt. Obegripligt att man ens kommit så långt. Otidsenligt, irratiionellt, går emot allt vad ett hållbart samhället heter. Man bygger fast sig i något som är motsatsen till det vi behöver i dag.
  • Om bergrumsparkeringen under Jakobstads torg:
  • - Luktar 1960-tal. Är en signal till folk att man ska ta bilen in till staden. Det är klart att en hel del människor kan behöva bil. Men kunde man i stället sätta pengarna på att bygga ut kollektivtrafiken och erbjuda bussförbindelser i stället?