Hoppa till huvudinnehåll

Dödlig brand lyfte fram problem

Huset som brann på Virusmäkivägen i Åbo
Huset som brann på Virusmäkivägen i Åbo i november 2014. Huset som brann på Virusmäkivägen i Åbo Bild: Yle/Marie Söderman husbrand

Den dödliga trähusbranden i Åbo i november har lyft fram vissa problem i myndigheternas samarbete. Man har inte tagit hänsyn till bland annat funktionsnedsattas behov.

I huset bodde flera missbrukare och polisen hade besökt trähuset flera gånger. Också socialmyndigheterna hade kontakt med flera av missbrukarna, men hade bevakat deras boendesituation dåligt.

Myndigheterna samarbetade heller inte med varandra i frågan om husets brandrisk, och enligt Olycksutredningscentralen hade man inte identifierat att boendet för missbrukare i ett trähus var en brandsäkerhetsrisk.

Branden ledde till att två människor dog.

Sänk tröskeln för anmälningar

Olycksutredningscentralen rekommenderar nu att man ska se till att tröskeln för att anmäla brandrisker ska bli lägre.

Social- och hälsovårdsministeriet borde tillsammans med Kommunförbundet utveckla en praxis för hur man ska ta hand om brandsäkerheten hos människor som är till exempel funktionsnedsatta eller kunder hos socialmyndigheterna.

Inget nytt problem

Vikten av myndigheternas samarbete då det kommer till brandsäkerhet har varit aktuell också tidigare.

I en undersökning om dödliga bränder som gjordes år 2003 märkte man att personer med nedsatt funktionsförmåga ofta dör i brandolyckor. Myndigheterna har i många fall någon sorts kontakt med personerna, men kontakten utnyttjas inte för att förbättra på brandsäkerheten.

Man kom till samma slutsats även år 2008, då en brand på ett stödboende i Esbo undersöktes.

Branden i Åbo började i köket

Huset som brann i Åbo i november var ungefär hundra år gammalt, och hade dålig brandsektionering. Sammanlagt fanns 17 lägenheter i huset och i alla fall en av dem var uppbyggd utan lov.

Ingen brandinspektion hade gjorts i huset på länge och det fanns inte heller tillräckligt många brandvarnare.

Branden fick sin början i köket, där de inneboende börjat laga mat vid spisen på natten, och spred sig sedan snabbt i huset. Nio personer räddades ur byggnaden.

Läs också