Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska studenter väljer bort matematik och finska

Alltså x är ... något och ... funktionen i kvadrat... x ... shit.
Alltså x är ... något och ... funktionen i kvadrat... x ... shit. Bild: Studentexamensnämnden formel

Bland de som avlagt studentexamen vid de finlandssvenska gymnasierna är det många som inte skriver proven i finska eller matematik.

För att bli student måste man avlägga provet i modersmål, utöver det måste man välja tre ämnen av matematik, det andra inhemska språket, ett främmande språk eller realen. Det betyder att man kan välja bort ett av de här proven och ändå bli student.

Matematiken faller bort

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Av de finlandssvenska studenterna är det över en femtedel, 22 procent, som inte avlägger något prov i matematik. I hela landet är motsvarande andel 18 procent. I Björneborg svenska samskola skrev bara 42 procent av de studerande lång eller kort matematik, vid Tölö specialiseringsgymnasium var andelen som 52 procent och vid Rudolf Steinerskolan 53 procent. Mest matematik skrevs på Åland (96procent), i Kotka (93 procent) och i Korsholm (91 procent).

Ser man på hur de finlandssvenska studenterna presterade var Lovisa gymnasium bäst i lång matematik med medeltalet 5,3, vilket motsvaras av ett starkt M. Näst bäst skrev studenterna i Kronoby Gymnasium (5,25) och Ålands Lyceum (5,2).
I provet korta matematiken presterade Karis-Billnäs gymnasium bäst med ett medeltal på 5,5 följd av Hangö gymnasium (5,4) och Vasa övningsskola (4,9).

Österbottningar väljer bort finskan

Förutom matematiken väljer många bort finskan, speciellt på Åland och i Österbotten. I hela landet är det 11% som inte skriver provet i det andra inhemska språket. Av de som skriver finskan skiljer sig medeltalet nästan tre vitsord mellan det gymnasium som hade det högsta medeltalet i Finska som a-språk och det gymnasium som hade det lägsta.

GymnasiumStudenterMedeltal A-finskaMedeltal B-finskaAndel som inte skriver finska
Björneborgs svenska samskola125,7-0 %
Borgå Gymnasium1094,94,81 %
Brändö gymnasium1164,95,03 %
Ekenäs gymnasium574,44,29 %
Gymnasiet Grankulla samskola974,74,72 %
Gymnasiet i Petalax373,03,522 %
Gymnasiet Lärkan1195,35,03 %
Gymnasiet Svenska normallyceum754,75,04 %
Hangö gymnasium204,44,30 %
Helsinge gymnasium445,14,00 %
Jakobstads gymnasium1104,13,515 %
Karis-Billnäs gymnasium354,3-0 %
Karleby svenska gymnasium594,9-5 %
Katedralskolan i Åbo845,43,04 %
Kimitoöns gymnasium324,83,79 %
Korsholms gymnasium774,53,48 %
Kotka svenska samskola145,1-0 %
Kristinestads gymnasium224,84,45 %
Kronoby gymnasium534,23,64 %
Kyrkslätts gymnasium424,84,02 %
Lovisa Gymnasium394,54,00 %
Mattlidens gymnasium1165,34,81 %
Närpes gymnasium435,03,723 %
Pargas svenska gymnasium684,64,91 %
Pedersöre gymnasium614,43,913 %
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors175,35,00 %
Sibbo gymnasium525,04,00 %
Svenska privatskolan i Uleåborg125,74,70 %
Svenska samskolan i Tammerfors235,5-0 %
Topeliusgymnasiet i Nykarleby324,03,60 %
Tölö specialiseringsgymnasium655,24,90 %
Vasa gymnasium394,44,83 %
Vasa svenska aftonläroverk314,43,519 %
Vasa övningsskola834,43,610 %
Virkby gymnasium334,93,70 %
Vörå samgymnasium434,03,79 %
Ålands lyceum1523,74,588 %
Totalt21234,93,911 %

Om Österbottningarna kämpar med finskan briljerar de däremot i modersmålet. I modersmålet var det tre Österbottniska gymnasium som hade de högsta medeltalen. Liksom tidigare år är det även i år stor skillnad mellan de gymnasium som hade det bästa medeltalet i modersmål och de som hade det sämsta.

Hälsokunskap och samhällskunskap intresserar

I realprovet var det absolut mest populära ämnet hälsokunskap, över 900 studerande, 42 procent, skrev provet i hälsokunskap. Också samhällskunskap (30 procent) och psykologi (22 procent) var populära.
De minst populära realmämnena var ortodox religion, livskunskap och filosofi som bara en procent av de finlandssvenska abiturienterna skrev.

GymnasiumStudenterMedeltal i modersmålMedeltal i alla realämnen
Gymnasiet Lärkan1194,85,4
Vasa övningsskola835,15,0
Kimitoöns gymnasium324,14,9
Brändö gymnasium1163,94,8
Katedralskolan i Åbo844,44,8
Tölö specialiseringsgymnasium654,84,7
Ekenäs gymnasium574,34,6
Gymnasiet Grankulla samskola974,54,5
Karis-Billnäs gymnasium354,54,3
Pedersöre gymnasium614,84,3
Topeliusgymnasiet i Nykarleby325,14,3
Mattlidens gymnasium1164,24,3
Vasa svenska aftonläroverk313,64,3
Lovisa Gymnasium393,24,3
Svenska samskolan i Tammerfors233,04,3
Borgå Gymnasium1094,24,2
Pargas svenska gymnasium684,54,2
Hangö gymnasium204,24,2
Vasa gymnasium393,64,1
Närpes gymnasium434,24,1
Ålands lyceum1523,44,1
Jakobstads gymnasium1104,34,1
Kronoby gymnasium534,04,1
Kristinestads gymnasium223,24,1
Sibbo gymnasium523,64,1
Korsholms gymnasium774,13,9
Virkby gymnasium333,83,9
Vörå samgymnasium434,03,9
Gymnasiet i Petalax375,23,9
Gymnasiet Svenska normallyceum753,83,8
Karleby svenska gymnasium593,93,7
Kotka svenska samskola143,53,7
Helsinge gymnasium442,63,7
Svenska privatskolan i Uleåborg123,33,6
Björneborgs svenska samskola121,73,6
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors173,03,5
Kyrkslätts gymnasium423,23,4
Totalt21234,14,5