Hoppa till huvudinnehåll

Naturskyddsförbundet för nationalpark i Porkala

Kopparnäs, Ingå.
Kopparnäs i Ingå är tänkt som en inkörsport till Porkala nationalpark. Kopparnäs, Ingå. Bild: Yle/Robin Lindberg porkala nationalpark

Porkala uppfyller kriterierna för en nationalpark anser Finlands naturskyddsförbund. Förbundet säger att nationalparken i Porkala skulle ha en viktig uppgift att skydda olika naturtyper under vattenytan.

Matti Nieminen som är informationschef vid Finlands naturskyddsförbund säger att en nationalpark Porkala uppfyller naturskyddslagens kriterier.

- Till exempel fågelbeståndet i Porkala är ett av de största och finaste i vårt land. I dessa dagar stannar tusentals arktiska fågelarter upp i Porkala.

Han säger att de stannar i Porkala för att vila och äta.

- De äter bland annat blåmusslor och bandtång. Porkala skulle vara en verklig Östersjöpark eftersom naturtyper under vatten inte ännu har skyddats i våra nationalparker.

Kombinerar rekreation och naturskydd

En nationalpark kombinerar rekreation och naturskydd, konstaterar Laura Räsänen. Hon är projektansvarig vid det nyländska distriktet av Finlands naturskyddsförbund.

- Befolkningsmängden i huvudstadsregionen ökar stadigt och människor trivs allt mer i naturen. Detta syns också i Porkala, säger hon.

Naturskyddsförbundet hoppas nu att Porkala nationalpark kommer med i regeringsprogrammet.

Porkala nationalpark planeras sträcka sig över områden i Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt.

På söndagen (24.5) firades den europeiska nationalparksdagen. Dagen har firats sedan år 1999.