Hoppa till huvudinnehåll

Ingen vill ta ansvar i postlådskriget i Hangö

Postlådor på landet.
Hangöbor vill inte få längre väg till postlådan. Bilden är inte från Hangö. Postlådor på landet. Bild: YLE / Pia Santonen service

Många hotar sluta prenumenera på sina dagstidningar i Hangö eftersom postlådorna i småhusområden måste placeras i grupper. Posten säger att det är tidningshusen som styr. Helsingin Sanomat svarar att det är posten som bestämmer.

Att postlådorna ska placeras i grupper har lett till något av en folkstorm.

- Utan att ta i så mycket så har 30 familjer bara i vår bekantskapskrets funderat skarpt på att säga upp dagstidningsprenumerationen eftersom de inte tänker trassla ut på morgonen för att hämta sin morgontidning, säger Hangöbon Susann Heikkinen.

Målet för posten är att under våren och sommaren gruppera sammanlagt 2500 postlådor i Hangö, Lappvik, Hangöby och Hangö Norra.

Många hotar säga upp sin prenumeration om vägen till postlådan blir längre. Bild: Mikko Kuusisalo / YLE sanomat

Produktionsförmannen för morgontidningsutdelningen i Raseborg och Hangö, Sam Kiuru, ser också att dagstidningarnas prenumeranter nog kan bli färre - i alla fall för en tid.

- Det är mycket sannolikt att det kommer att gå så. Många arga avslutar säkert sin prenumeration direkt och börjar kanske prenumerera på nytt när de märker att det inte är så roligt utan tidningen på morgonen. Men den här frågan kan tidningshusen svara bättre på.

Helsingin Sanomat svarar försiktigt.

- Hangö är en av de orter där Helsingin Sanomat har många kunder. På sådana ställen har inte en sådan här förändring gjorts tidigare, säger Helsingin Sanomats direktör för affärsverksamheten Petteri Putkiranta när han får höra om de reaktioner förändringen väckt i Hangö.

Mitt fel eller ditt?

Från postens sida säger man att det är tidningshusen som dikterar villkoren för morgontidningarna i Hangö.

Petteri Putkiranta på HS håller inte med. Han påpekar i stället att posten enligt postlagen har laglig rätt att ändra och centralisera postlådorna för att effektivera postutdelningen.

- Det här görs i samarbete. Posten är vår underleverantör, på det viset har vi ju en möjlighet att påverka. Men i praktiken så är det bäst att vi anpassar oss till det här.

Så posten har alltså fattat det här beslutet?

- Posten har fattat beslutet. Men jag vill påpeka att det är Helsingin Sanomats slutliga beslut om vi anpassar oss eller inte och i det här skedet ser vi det vi valt som den mest praktiska lösningen.

Putkiranta påpekar också att Helsingin Sanomat i princip kunde välja att det här inte skulle beröra Helsingin Sanomat eller småhus överlag.

- Det vill säga vi kunde alltså kräva att den tidiga utdelningen skulle fortsätta i den gamla lådan, vilket för en del kunder skulle betyda att de skulle vara tvungna att ha två postlådor.

Katastrof om kunder försvinner

Tidningarna befinner sig i en svår ekonomisk situation då nätet tar över och tidningsprenumeranterna försvinner. Det är en fråga om vad som lönar sig, färre prenumeranter eller billigare distributionskostnader och var gränsen går mellan dessa.

Agneta Spets postlåda i Hangö
Hangöborna vill ha sin låda nära huset. Posten vill att de finns i grupper. Agneta Spets postlåda i Hangö Bild: Yle/Tove Virta agneta spets

Putkiranta medger att postlådor i grupper innebär lägre kostnader för HS.

- För Helsingin Sanomat är det naturligt nog en billigare lösning med postlådsgrupper då det gäller utdelning. Men vi förstår att det medför olägenheter eller praktiska bekymmer för kunderna, också att det kan påverka prenumerationerna.

Många i Hangö överväger nu att avsluta sin prenumeration. Är det inte dåligt för er?

- Naturligtvis, det är en katastrof för oss om kunderna försvinner. Det är mycket viktigt att kunderna stannar kvar.

Men ändå lönar det sig att flytta postlådorna?

- Nej, vi vill inte flytta postlådorna, posten har rätt att göra det. Vi anpassar oss till det att posten vill flytta postlådorna, vi ser inga andra realistiska möjligheter.

Varför? Skulle inte exempelvis alternativet med två postlådor till och med vara ett bättre alternativ för kunderna?

- Det skulle nog vara ett bättre alternativ, men i praktiken utmanande.

Otydliga svar på kundtjänsten

Hurudan är då den lokala servicenivån? En Hangöbo som tagit kontakt med Helsingin Sanomats kundtjänst har fått otydliga svar. Kundtjänsten informerar om att den tidiga posten kommer "till samma ställe som tidigare" men säger också i följande mening att "det förutsätter förstås att våra kunder skaffar en annan låda till den nya gruppen".

- Det är lite motsägelsefullt verkligen. Jag kan inte kommentera det, säger Putkiranta efter en lång tystnad.

På kundtjänsten säger man också att utdelningen nu ska ske enligt "den lokala servicenivån".

- Vi anpassar oss till den lokala servicenivå som posten har ansett vara vettig, säger Putkiranta.

En del är mera likvärdiga än andra?

Enligt postlagen ska kunderna behandlas likvärdigt. I Hangö har man frågat sig hur det kan vara likvärdigt att morgonposten endast delas annorlunda i Hangö men inte annanstans.

- Runt om i Finland har det redan gjorts tusentals förändringar på olika håll, bland annat i Veikkola har det gjorts liknande. Men inte i huvudstadsregionen, säger Putkiranta.

Har det kommit liknande reaktioner som i Hangö?

- Nej, det har inte nått mina öron på det här sättet.

Posten med morgontidningen skulle lösa problemen

Postens primära mål med postlådsgrupperingen är att spara pengar eftersom postens intäkter har minskat då postmängderna har krympt.

Ett alternativ kunde ju då vara att endast ha en utdelning, på morgonen.

- Det har diskuterats alternativet att förlägga dagsutdelningen tillsammans med morgontidningarna och det skulle för oss vara den bästa lösningen, billigast och effektivt, säger Putkiranta på HS.

Postiljon delar ut brev
HS skulle gilla om all post delades ut med morgontidningen. Postiljon delar ut brev Bild: Itella/Mikko Käkelä postiljon

Det kunde betyda att Hangöborna får hålla sina postlådor på samma ställe och ändå skulle kostnaderna sjunka.

- Ännu har vi inte kommit till den lösningen, posten undersöker möjligheten hur man kunde ändra arbetsturer och liknande. Men det skulle vara en utmärkt lösning om vi kunde komma till det.

HS kan ändra postlådsbeslutet om många slutar prenumerera

På Helsingin Sanomat följer man nu med reaktionerna och också hur mycket tidningsprenumerationerna minskar.

- Om reaktionen är stor så kommer vi naturligtvis att åtgärda det. Om vi har fattat ett felaktigt beslut att anpassa oss så måste vi tänka om, lovar Putkiranta.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland