Hoppa till huvudinnehåll

Åbo värnar om havet: börjar servera braxen i skolor

braxen fisk
braxen fisk Bild: Yle/Louise Bergman mat av skräpfisk

Börja äta braxen och gör en god gärning för Östersjön. Det är en del i projektet Östersjöutmaningen som Åbo är med i. En annan satsning är ett projekt för att minska på utsläppen som kommer via åar ut i Östersjön.

Tanken med fiskeprojektet är att minska på mängden näringsämnen i havet. Yrkesfiskare i regionen som har gått med i projektet fiskar braxen och andra mörtfiskar. Av dem görs det sedan fiskbiffar som distribueras till daghem, skolor och äldreboenden i Åbo.

Genom att fiska dessa fisksorter, som hittills har varit en relativt outnyttjad resurs i våra hav, kan man minska på mängden fosfor som är i omlopp i Östersjön. När braxen rotar runt på havsbottnen i jakt på någonting att äta virvlar det upp fosfor som har lagrats på bottnen. Det ökar havets övergödning. Fosfor är ett näringsämne som bidrar starkt till algblomningen i Östersjön.

Dessutom innehåller fiskarna själva fosfor, som man då får bort från vattnen när man fiskar och sedan äter dem. Behovet av odlad fisk minskar också när man tar tillvara de fiskar som finns färdigt i naturen. Det här är bra eftersom fiskodlingar bidrar till övergödningen av Östersjön.

Fiskarna har skrivit på ett avtal där de lovar att slänga levande tillbaka all annan fisk än braxen och mört. Det handlar om rovfiskar och fiskar som anses värdefulla, som gös och sik.

- Det här är en känslig fråga. Folk är oroliga att yrkesfiskarna nu kommer med sina ryschor och tar all fisk som finns. Men på det här sättet kan vi försäkra alla fritidsfiskare att vi inte hotar deras intressen, säger Pekka Salminen som jobbar på projektet.

De delar av fisken som inte kan användas till mat ska används som föda till odlade fiskar och till energiproduktion. Projektet startade i vår och grannkommunerna Nådendal, Reso, St. Karins och Salo deltar också. Målet är att fiskprodukterna om några år också ska säljas i matbutiker. Salminen vill också se att projektet sprider sig till resten av Finland.

Få bort fosfor från åar

Åbo stad är också med i ett annat projekt som ännu är i forskningsstadiet. Det handlar om ett forskningsprojekt där man testar en metod för att minska på näringsämnena som via åar kommer ut i Östersjön. Metoden går ut på att man släpper ner järnsulfat, som reagerar med fosforn som finns i ån och binder det till sig. Denna kemiska reaktion gör att växter och alger i vattnet inte kan ta näring från fosforn, som lägger sig på åbottnen iställe för att rinna inte ut i havet.

De tester som redan har gjorts har visat goda resultat i fråga om minskning av näringsämnen i vattnet. Nu är frågan hur kostnadseffektiv metoden är med tanke på att sprida metoden till andra områden runt Östersjön. Det måste också utredas om det finns några negativa bieffekter av metoden.

Antti Kaseva, som är med i forskningsprojektet, betonar att den här metoden inte ersätter andra åtgärder för att minska på utsläppen i Östersjön.

- Det här ska ses som en tillfällig lösning, innan man har kommit på andra sätt att minska på näringsämnena som kommer ut i havet och den belastning på Östersjön som det orsakar.

Projektet började i år och avslutas hösten 2016.

Text: Emma Strömberg

Läs också