Hoppa till huvudinnehåll

EU-kommissionen: Finland ska ta emot 800 asylsökande

Afrikanska migranter på en armébas i Tripoli, Libyen, efter att ha blivit räddade från en båt som försökt ta sig över Medelhavet till Europa.
Afrikanska migranter på en armébas i Tripoli, Libyen, efter att ha blivit räddade från en båt som försökt ta sig över Medelhavet till Europa. Afrikanska migranter på en armébas i Tripoli, Libyen, efter att ha blivit räddade från en båt som försökt ta sig över Medelhavet till Europa. Bild: EPA/STR båtflyktingar

EU-kommissionen vill avlasta Grekland och Italien. Nu föreslås att alla EU-länder ska tvingas ta emot flyktingar. För Finlands del skulle det betyda cirka 800 asylsökande och 300 kvotflyktingar.

EU-kommissionen har idag kommit med mer detaljerade uppgifter om den migrationsstrategi för EU, som bland annat går ut på att de 28 medlemsländerna solidariskt delar upp asylsökande och flyktingar mellan sig.

Syftet med strategin, som lades fram för två veckor sedan, är att rädda liv och förstöra de nätverk av smugglare som sänder iväg migranter på farliga vatten.

Målet är att hjälpa de länder som drabbas av häftiga flyktingströmmar, närmare bestämt Grekland och Italien. Till dessa länder har flyktingsströmmarna ökat kraftigt det senaste året.

Gemensamt asylmottagande

EU-kommissionen vill att mängden asylsökande sedan fördelas enligt ett system som bygger på flera faktorer, bland annat hur många asylsökande som länderna tidigare tagit emot.
För att avlasta Italien och Grekland ska total 40 000 flyktingar från Syrien och Eritrea omplaceras under de följande två åren. Av dessa kommer 24 000 från Italien och 16 000 från Grekland.

Kommissionen föreslår att Finland ska ta emot knappt 800 asylsökande, det skulle innebära dubbelt fler asylsökande än i dag.

Själva asylprocessen skulle ske i det mottagande landet. Det mottagande landet kan själv påverka vem som omplaceras till exempel utgående från nationalitet.

Utöver det här vill kommissionen att medlemsländerna ska ta emot 20 000 kvotflyktingar. I dag är det bara 15 av 28 medlemsländer som tar emot kvotflyktingar. För Finlands del betyder att flyktingkvoten skulle öka från cirka 1000 till 1300.

Tvingande regler?

EU-kommissionen anser att flyktingströmmen över Medelhavet till dessa länder kan kategoriseras som en nödsituation och hänvisar till artikel 78 (3) i Lissabonfördraget, där det stadgas att EU i sådana här nödsituationer ska ta ett gemensamt ansvar för asylmottagningen. Det är första gången som denna artikel tillämpas.

EU-kommissionen vill ha ett beslut som skulle vara bindande, det vill säga att alla EU-länder blir tvungna att följa kvotsystemet. Men till exempel Finland har sagt att man enbart är redo att delta på frivillig bas.

Dessutom har tre EU- länder, Storbritannien, Irland och Danmark, undantag från EU:s asylpolitik och skulle behöver därför inte behöva följa de nya reglerna.

EU-ländernas inrikesministrar kommer att ta ställning till kommissionens förslag i mitten av juni.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes