Hoppa till huvudinnehåll

Olaglig avfallsnämnd i Jakobstad

Sophanteringen vid Ekorosk i Jakobstad
Arkivbild: Sophanteringen vid Ekorosk i Jakobstad Sophanteringen vid Ekorosk i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman ekorosk

Sammansättningen på Österbottens avfallsnämnd, där Jakobstad är värdkommun, är olaglig. Nämnden uppfyller inte jämställdhetslagens krav på könsfördelning bland medlemmarna.

Jämställdhetslagen kräver att könsfördelningen mellan män och kvinnor skall vara minst 40/60 i kommunala nämnder och styrelser. Det här kravet uppfylls inte i avfallsnämnden som hanterar frågor som berör cirka 125 000 personer i tio kommuner.

Olaglig nämnd men lagliga beslut

Österbottens avfallsnämnd har 12 medlemmar varav tre ordinarie medlemmar är kvinnor, resten män. Läget bland ersättarna är lite bättre men uppfyller inte heller laglighetskriterierna, bara fyra av tolv medlemmar är kvinnor. Det kön som är i minoritet borde ha minst fem representanter i nämnden.

Anne Ekstrand, t.f. stadsdirektör i Jakobstad
T.f. stadsdirektören i Jakobstad, Anne Ekstrand Anne Ekstrand, t.f. stadsdirektör i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman anne ekstrand

- Besluten i nämnden blir visserligen inte olagliga men det skulle vara mycket intressant om någon skulle besvära sig på den grunden mot nämndens beslut så skulle man få ett färskt avgörande, säger t.f. stadsdirektören i Jakobstad, Anne Ekstrand.

Jakobstad är värdkommun

Avfallsnämnden har samma mandatperiod som övriga kommunala organ och tillsätts efter kommunalval. Könskvoteringen är en stötesten i många kommuner och svårigheterna att tillsätta en laglig nämnd accentueras ännu mera i värd-och samkommuner. Kommunerna håller fast vid sin ståndpunkt och anser ofta att det är någon annan kommuns uppgift att se till att lagligheten uppfylls.

Jakobstad och Karleby har två medlemmar i nämnden. Jakobstad tillsatte två män efter valet men blev tvunget att byta ut den ene mannen och ersätta honom med en kvinna, Ulla Hellén (SDP) som tidigare var ersättare. Hon har aldrig deltagit i mötena som ordinarie utan alltid representerats av en manlig ersättare,Pentti Hautala (SDP).

Karleby vägrade att placera en kvinna på den ena av sina två poster.

Evijärvi och Pedersöre representeras av en kvinna, de övriga av en man. Nämnden har totalt tolv medlemmar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten