Hoppa till huvudinnehåll

"Vi får väl lov att skriva barnen på annan ort"

leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt
Att leka på finska eller svenska - det är frågan. leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt Bild: Yle/Helena von Alfthan daghemmet björnen,daghem,dagvård,leksaker

Det ser ut som om de svenskspråkiga i Mörskom skulle bli utan dagvård på sitt modersmål från och med hösten.

Mörskom har planer på att sluta köpa svenskspråkiga dagvårdsplatser av andra kommuner. Det här gäller barn som är under fem år gamla. Förändringen ska träda i kraft i september. De svenskspråkiga Mörskombarnen som är under fem år gamla ska från och med hösten gå i dagvård i Mörskom kyrkoby.

Helt finskspråkig personal?

I dag finns det en svenskspråkig anställd vid daghemmet i Mörskom kyrkoby, men situationen i höst kan vara att personalen är helt finsk. Den svenskspråkiga person som arbetar där blir nämligen alterneringsledig och som det nu ser ut, kommer hon inte att ersättas av en barnskötare som kan svenska.

Hittills har svenskspråkiga Mörskombarn fått dagvård antingen i Forsby i Pernå eller i Sävträsk i Liljendal. Med andra ord på de orter där barnen kommer att gå i skola.

Heidi Petas har ett barn som kommer att drabbas.

- För vår familj kommer det att innebära att vår dotter Elin, som hittills gått i dagis i Liljendal, måste byta till den svenskspråkiga gruppen i dagiset i Mörskom. Vårt yngsta barn, som skulle börja på dagis i höst, kommer också att börja i Mörskom, säger Petas.

Svenska inget krav

Petas hoppas naturligtvis att kommunen skulle lyckas engagera en svenskspråkig vikarie för den svenskspråkiga barnskötaren.

- Ur tidningsannonsen framgår tydligt att kunskaper i svenska inte är ett krav. Det är bra om man kan svenska, men inget tvång. Då är det nog fel att kalla dagisgruppen för en svenskspråkig dagisgrupp, säger Petas.

Om det går så att den svenskspråkiga gruppen kommer att få en vikarie som inte behärskar svenska, så kommer det att innebära problem för Petas' barn. De förstår inte ännu finska.

- Ofta talar man om att det bara är bra om barnen tidigt är tvungna att lära sig finska. Det tycker jag också, men det kommer nog sen i skolan. Under deras första utvecklingsår bör de nog få vård på sitt modersmål. De ska inte behöva känna sig utanför gruppen bara för att de inte ännu förstår båda språken, säger Petas.

"Vi kommer att klaga"

Heidi Petas säger att hon absolut inte kommer att godkänna förändringen.

- Om kommunstyrelsen går in för den nya modellen, så kommer vi att lämna in ett klagomål. Hjälper inte det, så får vi skriva barnen på annan ort för att få en dagisplats där och därmed vård på modersmålet, säger Petas.

Läs också