Hoppa till huvudinnehåll

Yle är hela riksdagens sak

YLE i Helsingfors.
YLE i Helsingfors. Bild: YLE/Rolf Granqvist yle-tornet

Det regeringsprogram som presenterats av regeringssonderaren Juha Sipilä innehåller ett beslut om att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att utvärdera Yles uppdrag och finansiering.

“Yle ska under alla omständigheter klara av att betjäna alla finländare. Jämlikheten i Finland bygger delvis på den mångsidiga public service som Yle erbjuder. Yle har alltid varit en fråga för hela riksdagen. Det är bra att man håller fast vid den här principen, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

“Den nuvarande Ylelagens utgångspunkt är bra, den garanterar Yles oberoende och definierar uppdraget på ett bra sätt. Yle bör också i fortsättningen kunna fungera så att medborgarna har tillgång till värdefull public service. Den parlamentariska gruppens arbete är därför viktigt för alla i Finland. Jag välkomnar med glädje att Finlands nya regering i EU vill påverka en sänkning av momsen för de digitala innehållet, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

I början av decenniet fördes i det finländska samhället en omfattande debatt om Yles uppdrag och finansiering. Efter den beslöt riksdagen enhälligt att den vill ha ett starkt Yle med uppgift att förverkliga public service-uppdraget.

Yles nuvarande finansiering har beräknats så, att Yle kan uppfylla det uppdrag som gavs i den Ylelag som stiftades år 2012. Tanken med Yle-skattens indexjustering har varit att täcka höjningarna av de årliga kostnaderna. Riksdagen har beslutat att indexjusteringen inte förverkligas i år.

För att Yle ska kunna sköta sitt public service-uppdrag krävs att bolaget ständigt förnyar och effektiverar sin verksamhet. Yle säkerställer att bolagets utbud finns tillgängligt för alla via olika distributionskanaler i Finland. Yle är starkt närvarande i hela landet.

För mer information:
Verkställande direktör Lauri Kivinen, tel. 09 1480 5003
Kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen, tel. 040 750 2999