Hoppa till huvudinnehåll

Arkitekt: Hitas behöver mer flexibilitet

Arkitekt Stefan Ahlman utanför ett av hitashusen i Fiskehamnen.
Stefan Ahlman har varit involverad i flera Hitasprojekt. I Fiskehamnen samsas fritt finansierade bostadshus med Hitashus, som det på bilden. Arkitekt Stefan Ahlman utanför ett av hitashusen i Fiskehamnen. Bild: Johanna Minkkinen/YLE hitasbostad

Det byggs allt fler Hitasbostäder i Helsingfors. Bostäderna i centrala, attraktiva områden har strykande åtgång, medan bostäder längre bort säljer sämre.

Helsingfors stad införde Hitassystemet för att barnfamiljer skulle kunna bo kvar i centrum. Bostäderna är prisreglerade, men kan säljas med vinst först efter trettio år, och då också bara om husbolaget bestämmer sig för att lämna Hitassystemet.

Enligt arkitekt Stefan Ahlman, som varit involverad i flera Hitasprojekt, har systemet fungerat både bra och dåligt.

- Det är roligt när man köper billigt, tjugo år senare när man vill sälja och inser att grannhuset stigit ordentligt i värde är det mindre roligt.

Ett av hitashusen i Fiskehamnen.
Hitashus i nybyggda Fiskehamnen. Ett av hitashusen i Fiskehamnen. Bild: Johanna Minkkinen/YLE hitasbostad

Orsaken till att det är bostäderna i mer attraktiva och dyrare områden som säljer bättre är att prisskillnaden mellan vanliga lägenheter och Hitas är betydligt större på attraktiva centrala områden än längre bort från centrum. Därför väljer många i förorten hellre en fritt finansierad bostad.

Lönar det sig alls att bygga Hitasbostäder på billigare områden?

- Det är en miss. Som med alla system som är politiskt bundna har man utgått från att solen skiner och det är varmt och vackert hela tiden. Men år 2008 slutade det göra det när vår ekonomi rasade. Stadens system utgår från att en viss andel av bostäderna ska vara Hitas och en viss andel ska vara fritt finansierade. Just nu finns det en stor efterfrågan på hyresbostäder, medan Hitasbostäder längre bort från centrum går sämre åt. Det skulle behövas mer flexibilitet i systemet.

I något skede måste man ta ansvar på staden och inse att det här måste vi ta tag i― Stefan Ahlman.

Någon borde enligt Ahlman ha möjlighet att göra ändringar i systemet med ett halvt års eller ett års mellanrum.

Inkomsttak?

I dag är det ganska många med relativit god ekonomi som köper sig en Hitasbostad i de attraktiva områdena i Helsingfors. På onsdag blev det klart att regeringen kommer att återinföra inkomstgränser på Ara-bostäder, det vill säga hyresbostäder som subventioneras av staten.

Ett av de fritt finansierade husen i Fiskehamnen.
De här fritt finansierade småhusen samsas med Hitashus i Fiskehamnen. Ett av de fritt finansierade husen i Fiskehamnen. Bild: Johanna Minkkinen/YLE fiskehamnen

Borde man införa inkomstgränser också på Hitasbostäder?

- När man köper en Hitasbostad gör man en jätteinvestering med egna pengar och på egen risk. Bostaden är inte subventionerad på något sätt, staden bara ser till att den inte är överprissatt. Det känns konstigt att man skulle tvingas ta den ekonomiska risken och dessutom vara reglerad av en inkomstnivå. Man måste komma ihåg att de som är välbärgade oftast väljer att köpa på fria marknaden, eftersom regleringen inom Hitas ändå är en belastning. Man blir inte rik på en Hitaslägenhet, om man inte råkade köpa en på Skatudden när Hitas infördes för länge sedan.

Det finns få små Hitaslägenheter, samtidigt som singelhushållen i Helsingfors blir allt fler.

- När Hitas infördes ville staden möjliggöra för barnfamiljer att stanna i centrala Helsingfors. Man utgick ifrån att det finns otroliga mängder små lägenheter i Tölö, Berghäll och Vallgård. I dag är sociostrukturen annorlunda. Det borde finnas flexibilitet för ensamstående och singelföräldrar och för dem som bor delvis ensamma och delvis med sina barn. I något skede måste man ta ansvar på staden och inse att det här måste vi ta tag i.

Kunde man tänka sig ett Hitashus med bara små lägenheter för till exempel singlar?

- Jag tycker att det är en alldeles utmärkt idé. Om till exempel en grupp vänner tar initiativ till ett sådant hus, finns det nog ingen på staden som vill bromsa sådan aktivitet.

Stefan Ahlman menar att Helsingfors stad nog inte tänkt tanken på att något borde göras annorlunda.

- Ur stadens synvinkel har det här löpt enormt bra, massor av människor står i kö för Hitasbostäderna. Jag applåderar varmt tanken om att göra någonting annorlunda också.