Hoppa till huvudinnehåll

Novia överväger scenkonstflytt till Jakobstad

Musikalen RENT, rolig och rörande om ungdom i kris
Musikalövning. Arkivbild Musikalen RENT, rolig och rörande om ungdom i kris Bild: YLE/Patrik Enlund musikalartistutbildning

Placeringen av Novias scenkonstutbildning är igen aktuell. Rektor Örjan Andersson föreslår i ett brev till stadsstyrelsen i Jakobstad att staden betalar hyran för de extra utrymmen som krävs ifall flytten från Vasa blir av.

Yrkeshögskolan Novia liksom andra yrkeshögskolor står inför stora sparåtgärder de närmaste åren. Staten kommer att minska finansieringen med cirka tjugo procent och för Novias del tillkommer en extra andel på fem procent när staten drar in den extra finansieringen för små utbildningsprogram i svenska yrkeshögskolor.

Novias styrelse behandlar strukturfrågorna på ett möte 8 juni och senast i mars 2016 vill staten ha svar av Novia hur verksamheten skall ordnas i framtiden.

Mångårig dragkamp om scenkonstutbildningen

Novias kulturutbildningar, förutom scenkonsten är placerade i Jakobstad. Frågan om en flytt av scenkonsten till Jakobstad utreddes för några år sedan men då blev beslutet att den blir kvar i Vasa. Beslutet baserade sig dels på kostnaderna med en flytt dels med närheten till de professionella teatrarna i Vasa.

På den här punkten har ingenting ändrats men i rektor Örjan Anderssons brev till stadsstyrelsen påpekar han att en flytt av scenkonsten skulle stärka kulturutbildningarna i Campus Allegro som helhet och det motiverar en ny utredning.

Örjan Andersson påpekar i brevet till stadsstyrelsen att utrymmena i Vasa är ändamålsenliga men hyreskostnaderna är svåra att bära och att andra alternativ därför måste övervägas. Hyreskostnaderna för scenkonsten i Vasa är 100 000 euro i året.

- Skall vi flytta utbildningen från Vasa till Jakobstad så får våra utrymmeskostnader inte höjas i Jakobstad, det är det som är utgångspunkten, säger Örjan Andersson.

Vad innebär en flytt till Jakobstad?

De gamla argumenten mot en flytt Jakobstad finns kvar och det ger merkostnader för att upprätthålla kontakten till teatrarna i Vasa och att få gästlärare till utbildningen.

Scenkonsten behöver specialutrymmen och därför måste ett övningsutrymme, en så kallad black box byggas i hyrda, nya utrymmen i Campus Allegro. En scen behövs naturligtvis och den finns i Schaumansalen men kostar förstås i hyra.

I brevet till stadsstyrelsen påpekas att utrymmena kunde användas i samarbete med de två amatörteatrarna i Jakobstad, Teater Jacob och Pietarsaaren Näyttämö.

Vad blir kostnaden?

Utgångspunkten för Novia är att flytten inte får medföra högre kostnader i Campus Allegro för Novias del. I Vasa skulle Novia däremot spara 100 000 euro för de nuvarande utrymmena om flytten blir av. Rektor Örjan Andersson föreslår att staden Jakobstad skulle stå för de högre hyreskostnaderna i Campus Allegro om flytten blir av.

Novia önskar få till gång till Schaumansalen en dag per vecka (huvudsakligen dagtid) och ett övningsutrymme där en så kallad black box byggs. Schaumansalens hyra blir 27 000 euro och black box utrymmet 21 000 euro i året, sammanlagt 48 000 euro i året.

Den här summan skulle enligt Novias önskemål bli stadens andel om flytten blir av. Novia står för ombyggnad, resekostnader och övriga merkostnader under en övergångsperiod.

Novia önskar att den förbindelsen skulle gälla 2016-2021.

Vilken är staden Jakobstads inställning?

Ärendet har inte behandlats i stadsstyrelsen i Jakobstad ännu men kommer sannolikt upp till behandling ganska snart även om inga beslut i själva saken kommer att fattas.

- Vi är positivt inställda till att scenkonsten flyttar till Campus Allegro, det stärker kulturutbildningarna men frågan kommer att hänvisas till höstens budgetbehandling och först måste Novia besluta att de flyttar utbildningen till Jakobstad, säger t.f. stadsdirektören Anne Ekstrand i Jakobstad.

Scenkonsten står inför stora förändringar

Novias scenkonstutbildning har hittills bestått av två linjer, en linje för fysisk teater och en linje för drama-och teaterinstruktörer.

Den fysiska teaterlinjen har haft intagning av nya elever bara vart fjärde år och i vår utexamineras de sista studerandena från den linjen som därefter läggs ner.

Dramainstruktörslinjen kommer också att läggas om och för närvarande pågår ett läroplansarbete med syfte att skapa en linje för scenkonstpedagoger, i linje med de musikpedagoger som Novia utbildar.

Det här kräver mera pedagogiska studier för scenkonststuderande och de kunde samordnas med musikpedagogernas studier i ämnet i Jakobstad .

Det här arbetet pågår i samarbete med den finska yrkeshögskolan i Åbo som tillsammans med Novia är den enda läroanstalten som bedriver utbildning på området på den här nivån i landet.

Läs också