Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg kan gå en miljon euro på minus i år

Rullstol i sjukhuskorridor.
Bland annat sjukvården blir dyrare än beräknat. Rullstol i sjukhuskorridor. Bild: Yle äldrevård

Staden har räknat med ett litet plus (+112 000 euro) men nu ser det ut att bli ett reslutat på nästan 950 000 euro på minus innan året är slut. Siffrorna gäller för hela staden. Utan resultatet från Raseborgs vatten är siffran ännu sämre.

Staden lyckades inte sälja en enda fastighet. Målet är att få in 1,5 miljoner euro genom fastighetsförsäljning i år.

Missbrukarvården minskar på antalet vårddygn och går allt mer in för öppenvård. Nu finns det kvar sex stycken platser på avvänjningsenheten samt två tillnyktringsplatser.

I och med att antalet äldre som bor hemma i Raseborg ökar, fortsätter besöken vid seniorrådgivningen öka. Bristen på den här typen av förebyggande öppenvård med låg tröskel är skriande, enligt stadens budgetuppföljning. Antalet klienter inom närståendevården har ökat från mars 2014 till mars 2015 från 170 till 207 klienter.

Hälsovårdstjänsterna i Raseborg kommer att klara sig med nästan en miljon euro mindre än räknat, enligt prognosen.

Vikarier kostar mycket

Den lagstadgade akuta psykologtjänsten i skolorna används inte mycket, bara nio besök har gjorts under årets första tre månader.

Inom omsorgstjänsterna har sjukfrånvaron lett till stora kostnader för vikarier. Till exempel i hemvården i Ekenäs har det varit närmare åtta sjukdagar per person under det första kvartalet.

I grundläggande utkomststöd har Raseborg betalat ungefär 100 000 euro mer än budgeterat. Av dem som får grundläggande utkomststöd är en tredjedel under 30 år. Av dem som börjat få utkomststöd under årets första kvartal är ungefär 45 procent under 30 år.

Dyr sjukhusvård

Den specialiserade sjukvården fick under kvartalet en tilläggsräkning på 1,6 miljoner euro av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Den största orsaken är att invånare i större utsträckning än väntat har behövt dyr, "högt specialiserad specialsjukvård".

Prognosen visar att den specialiserade sjukvården blir 200 000 euro dyrare än beräknat i år.

Till följande möte får stadsstyrelsen i Raseborg en lista med förslag på vad staden kunde göra för att undvika ett minusresultat i år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland