Hoppa till huvudinnehåll

Politiker i Helsingfors vill ha lön för sitt arbete

Politikerna i Helsingfors funderar nu på hur staden ska ledas i framtiden. Ett förslag är att yrkespolitiker tar över. Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingfors stadsfullmäktige

De ledande politikerna i Helsingfors ska bli lokalpolitiker på heltid med ordentlig lön. Det här är ett av de förslag som beslutsfattarna i Helsingfors nu funderar på när staden ser över sitt ledarskap.

Orsaken är att flera ledamöter i stadsfullmäktige upplever att de inte har tillräckligt med tid att sätta sig in i de stora beslut som ska fattas.

En modell som föreslagits är att ledamöterna i stadsstyrelsen jobbar heltid och samtidigt är ordförande för de största nämnderna.

Tog vårdledigt för att hinna med politiken

Pilvi Torsti (SDP) säger att hon tagit vårdledigt från sitt riktiga dagsjobb för att kunna sköta arbetet i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen.

Vi brukar ibland skämta om att de här jobben lämpar sig bäst för pensionärer, studerande, arbetslösa eller annars människor med mycket fritid.― Pilvi Torsti

– Jag var under ett år både medlem i stadsstyrelsen, statssekreterare vid undervisnings- och kulturministeriet samt mamma. Det var inte möjligt. Jag insåg att jag måste dra ner på någon av rollerna, säger Torsti till Yle.

– Vi brukar ibland skämta om att de här jobben lämpar sig bäst för pensionärer, studerande, arbetslösa eller andra människor med mycket fritid, säger Torsti.

Samtidigt säger hon att jobbet som förtroendevald är väldigt intressant.

– Det är ett privilegium att nu få fatta beslut om Helsingfors, som har tillväxtpotential. Vi vill därför ordna så att det är möjligt, säger Torsti.

Beslut under hösten

Förslaget om att en del av fullmäktige ska bestå av yrkespolitiker är en del av förändringen av ledarskapssystemet som Helsingfors stad genomför.

Fullmäktigegrupperna har fram till torsdagen den 4 juni på sig att svara på frågor kring hur staden ska ledas i framtiden. Grupperna ska också ta ställning till om Helsingfors ska ha borgmästare och hur många nämnder det ska finns i staden.

Beslut om hur staden ska ledas fattas under hösten och det antas bli en politisk dragkamp mellan partierna i fullmäktige.

Helsingfors stadsfullmäktige har 85 ledamöter. Tolv av dem är riksdagsledamöter medan femton är verksamma i intresseorganisationer eller i partier. Åtta ledamöter är pensionärer, endera på heltid eller deltid.

Har ett årsarvode på över 10 000 euro

Helt utan ersättning blir ändå politikerna inte i nuläget.

I dag får både ordförande för stadsfullmäktige och för stadsstyrelsen ett årsarvode på 10 450 euro. För vice ordförandena i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen samt ordförandena för stadsplaneringsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden och revisionsnämnden är årsarvodet 6 970 euro. Mindre nämnders ordförande har en årsarvode på 4 370 euro.

Den lönen ska ge ersättning för det jobb som görs på fritiden.

Mötesarvodet för stadsfullmäktiges ordförande är 470 euro medan vice ordförandena och övriga ledamöter får 355 euro i arvode per möte. Stadsstyrelsens ordförande får 385 euro per möte medan vice ordförande och övriga medlemmar i stadsstyrelsen får 295 euro per möte.

Ordförandena för stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden får ett mötesarvode på 155 euro.

Mer om Helsingforspolitikernas tidsanvändning hittar du här (på finska).

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen