Hoppa till huvudinnehåll

Sitt mindre på jobbet!

sittande, kontorslandskap
Arbete i sittande framåtlutad ställning. sittande, kontorslandskap Bild: Carl Collins/Flickr sittande

I Storbritannien rekommenderar hälsomyndigheten Public Health England nu att kontorsarbetare står eller promenerar mellan två och fyra timmar under arbetsdagen. Arbetshälsoinstitutet säger att anställda i Finland också borde vara så här aktiva.

De nya brittiska hälsorekommendationerna fokuserar på att minska på sittandet under arbetsdagen. Forskare är nämligen övertygade om att för mycket sittande kan leda till problem med stöd- och rörelseorganen, till hjärt- och kärlsjukdomar och en förtida död.

Rekommendationerna publicerades på måndagskvällen i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Sports Medicine, och bygger på en grundlig genomgång av tillgänglig forskning på området.

Forskningsprofessor Guy Ahonen vid Arbetshälsoinstitutet säger att det inte finns sådana här rekommendationer i Finland än, men själv anser han att folk här också borde stå eller promenera mellan två och fyra timmar under arbetsdagen.

- Det här ju en verkligen en konkret grej som man kommer att gå in för i England, att man konkret minskar på sittandet, och börjar stå och gå istället. Jag tippar på att det inte räcker länge förrän vi har motsvarande regler också här i Finland.

Bättre ergonomi

Enligt Ahonen är finländska företag i dagens läge dåliga på att låta sina anställda variera arbetsställning, till exempel med hjälp av höj- och sänkbara bord, trots att det skulle vara mer ekonomiskt för arbetsgivaren att gynna de anställdas hälsa och därmed minska på sjukfrånvaron i längden.

- Sittandet betraktas som en av de största orsakerna till de här muskuloskeletala besvären och jag har nån gång lekfullt sagt att i framtiden kommer man att betrakta sittande som lika farligt som asbest och bly för närvarande.

KPMG:s öppna landskapskontor i Helsingfors december 2014
Sittande möte vid konsultbolaget KPMG i Helsingfors. KPMG:s öppna landskapskontor i Helsingfors december 2014 kpmg
Många kontorsarbetare sitter på möten i flera timmar varje vecka. Mot bakgrund av forskningen borde också de här tillfällena vara mer aktiva, säger Ahonen.

- Att man till exempel går utomhus tillsammans och har möten. Det förekommer redan nu. Till exempel på Arbetshälsoinstitutet så tillämpar vi det här.

Stor potential

Enligt Guy Ahonen skulle samhället totalt kunna spara flera miljarder euro årligen om folk stod och promenerade mer på jobbet.

- Det finns absolut en stor potential, och det är på det sättet en positiv, aktiv åtgärd, säger han och tillägger:

- Det går inte ut på att man sparar på någonting, utan att man ändrar på sitt nuvarande beteende som skapar kostnader. På det här sättet undviker man kostnader och tillför mera produktionspotential till samhället.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes