Hoppa till huvudinnehåll

"Bristen på sanitära utrymmen för romer ska lösas"

Tiggare i Åbo
Åbo stad valde i slutet av maj att stänga tre stycken offentliga toaletter på grund av att de användes av romska tiggare. Tiggare i Åbo Bild: Yle/Linus Hoffman gatutiggare

Åbo stad är tvungen att hitta en lösning på de romska tiggarnas behov av sanitära utrymmen.

Åbo stad valde i slutet av maj att stänga tre stycken offentliga toaletter på grund av att de användes av romska tiggare. Några större ordningsproblem var det inte frågan om, men åbobor har klagat och då valde staden att svara på klagomålen genom att stänga toaletterna för flera veckor framöver.

Christel von Frenckell-Ramberg, som är stadsstyrelsemedlem i Åbo, säger att frågan fått så mycket uppmärksamhet att den inte går att ignorera.

- Det är helt klart att det här kommer att få en lösning, säger von Frenckell-Ramberg.

Fick inget svar från staden

- Alla människor borde ju ha rätt att få gå på toaletten och rätt att få tillgång till rent vatten. Har man inte någon annanstans att gå än till en offentlig toalett så borde åtminstone det vara möjligt, säger Carolin Ahlvik-Harju.

Ahlvik-Harju blev så upprörd över beslutet att stänga toaletterna att hon tog kontakt med flera av Åbos ledande politiker och tjänstemän. Responsen har dessvärre varit kompakt tystnad.

- Det beror på att man inte vet hur man ska hantera problemet, säger von Frenckell-Ramberg. Det är villrådighet, och en viss ovilja också, säger hon.

- Jag tycker det är väldigt, väldigt problematiskt att på grund av en enskild etnisk grupp stänga en offentlig toalett. Det är nog ett uttryck för något annat än att det är rojsigt i ett visst område. Jag tycker att Åbo stad tar ställning tydligt genom en sådan här handling, säger Ahlvik-Harju

Allmän toalett vid Östra Strandgatan i Åbo.
Allmänna toaletten på Östra Strandgatan i Åbo är stängd tillsvidare. Allmän toalett vid Östra Strandgatan i Åbo. Bild: YLE/Niclas Lundqvist östra strandgatan i åbo

Christel von Frenckell-Ramberg säger att frågan inte överhuvudtaget har tagits upp i några politiska organ.

- Stängningen av toaletterna sågs antagligen enbart som en operativ fråga, säger von Frenckell-Ramberg.

Är stängningen av toaletterna enbart en operativ fråga?

- Vi har fri rörlighet inom EU och det betyder att också människor som flyr fattigdom och som är utslagna rör sig till andra länder i hopp om ett bättra liv, säger socialråd Viveca Arrhenius vid social- och hälsovårdsministeriet.

"Alla människor har sociala mänskliga rättigheter - också romska tiggare"

- Det finns internationella konventioner som ger rättigheter och säger att grundläggande behov ska tillgodoses. Sen är det en tolkningsfråga vad det konkret betyder - alltså vad måste Åbo och Helsingfors göra? frågar sig Arrhenius.

- Här går vi i Europa mot en större solidaritet, konstaterar Arrhenius.

- Också vår egen grundlag säger att grundläggande mänskliga rättigheter måste respekteras, säger Arrhenius.

Vilka sociala mänskliga rättigheter har de romska tiggarna rätt till?

- Begreppet är inte slutligt definierat. Konventionerna och grundlagen talar om att man har rätt till social trygghet, ett människovärdigt liv, oundgänglig försörjning och omsorg. I praktiken betyder det här att man har rätt till mat, kläder, tillgång till nödvändig hälsoservice och tak över huvudet, slår Arrhenius fast.

Hirundo upprätthålls av Diakonissanstalten och finansieras av Helsingfors stad och församlingarna. Bild: Yle/Malin Ekholm hirundo

I Helsingfors finns dagcentret som erbjuder romska tiggare en möjlighet att få tvätta sig själva och sina kläder, där de kan äta medhavd mat och till exempel använda internet.

Hirundo upprätthålls av Diakonissanstalten och finansieras av Helsingfors stad och församlingarna.

I dag finns inget sådant ställe i Åbo och romerna har därför tytt sig till de allmänna toaletterna för att få tillgång till vatten.

"Vi har ett nytt rörligare Europa"

- Vi kommer att i framtiden få se ännu fler grupper som rör på sig inom Europa i hopp om att hitta arbete, säger Arrhenius. De kanske inte har egna medel för att köpa de här sociala tjänsterna, säger Arrhenius.

Gatutiggare.
"Vi kommer att i framtiden få se ännu fler grupper som rör på sig inom Europa i hopp om att hitta arbete." Gatutiggare. Bild: Yle/Marcus Rosenlund gatutiggare

Socialrådet Väinö Lindberg, själv rom och medlem i delegationen för romska ärenden, kallar toalettaffären för en människorättsfråga. Arrhenius håller med.

- Alla människor som vistas i landet, också tillfälligt, ska ha möjlighet att få tvätta sig och sköta sin hygien, oberoende om man har pengar eller inte, säger Arrhenius.

Frågan om tiggarna och behovet av sanitära utrymmen diskuterades i Slaget efter tolv i dag. Här kan du lyssna på debatten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland