Hoppa till huvudinnehåll

Möjligt och oundvikligt att skära i finländskt bistånd

Splittringen på för många internationella organisationer gör biståndsarbetet ineffektivt. Bild: EPA/MOHAMMED SABER säckar

Utvecklingsbiståndet är under lupp – och kommer enligt den nya regeringens planer att skäras ner med 300 miljoner euro. Mycket gott har åstadkommits genom det finländska biståndet. Men det finns helt klart rum för förbättringar.

- Det behövs en bättre rapportering och utvärdering av projekten, säger ekonomen Ritva Reinikka som sammanställt den oberoende rapporten.

Inom områden som vattenförsörjning, utbildning och skogsbruk – som varit några av Finlands viktigaste fokusområden, har utvecklingen varit positiv och effekterna synliga.

- Jag tycker finländarna ska vara stolta över det arbete som gjorts. Men skattebetalarna har rätt att få mera information om allt man åstadkommit, säger Reinikka som jobbat för världsbanken över 20 år.

Finlands skattebetalare har rätt att se att biståndet ger resultat. Det gör de inte alltid nu.― Ritva Reinikka, utredningsansvarig

Just spetskunnandet inom vissa områden har varit en styrka. Ett problem är å andra sidan den splittring som finns då biståndet är uppdelat på så många olika organisationer.

- Nu finansierar Finland över hundra multilaterala organisationer. Och det är för många för ett litet land som behöver fokusera, säger Reinikka.

Organisationerna måste minskas

Sammanlagt stöder Finland över 500 organisationer som tillsammans driver 1 100 projekt i över 100 länder. Det kommer att minska.

- Vi kan och kommer att minska antalet organisationer som finansieras. Hur vi prioriterar beror dels på hur deras resultat sammanfaller med våra målsättningar, men också de politiska linjer som dras upp av regeringen, säger Pekka Puustinen som är avdelningschef för utvecklingsbiståndsenheten på Utrikesministeriet.

Nu går den totala biståndsbudgeten på drygt 800 miljoner euro och nedskärningarna medför ett behov av stora förändringar inom biståndet.

- Man kan inte förneka att 300 miljoner är mycket pengar. Men vi måste sätta tyngdpunkten enligt de politiska prioriteringarna och se hur långt våra pengar räcker. Men jag tror att med rätt fokus kan vi fortsättningsvis göra ett bra jobb, säger Puustinen.