Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga doktorer utan arbete

Bild: Yle promotion 2011

Många vill fortsätta forska efter disputationen, men universiteten kan inte anställa alla. Enligt Forskarförbundet är det möjligt att doktorerna är för många.

Krister Sundell arbetade i flera år för sin doktorsgrad. Han disputerade förra veckan och fick sin svarta cylinderhatt. Det innebar samtidigt att han åtminstone tillsvidare inte har några forskningsuppdrag vid Åbo akademi. Sundell önskar att han får fortsätta vid akademin, men han är också beredd att ta ett jobb utanför den akademiska världen. Han är allt annat än ensam om att bli arbetslös efter doktorsexamen. Enligt Arbets- och näringsministeriet är nu över tusen doktorer utan arbete och siffran har aldrig varit så hög.

Sundell skrev sin avhandling inom ämnet miljö- och marinbiologi. Enligt Forskarförbundet finns det minst jobb för doktorer inom biologi, men också inom kemi och teknik är läget svårt. Samtidigt har andelen långtidsarbetslösa akademiskt utbildade ökat mest bland doktorer, medan magistrar och kandidater har det lite bättre ställt.

Forskarförbundets ordförande Petri Koikkalainen säger att det rentav är möjligt att det utbildas för många doktorer i dagens läge.

– På lång sikt behöver vi doktorer och magistrar, men nu har vi en svår ekonomisk konjunktur och speciellt inom vissa områden verkar det nu finnas för många doktorer.

Några begränsningar har han ändå svårt att föreställa sig. Många doktorander får sin finansiering från stiftelser och därför är det svårt att kontrollera mängden.

Koikkalainen säger att en annan orsak till arbetslöshet bland doktorer är att de ibland jobbar för länge vid samma institution och blir alltför specialiserade. Han önskar ändå att arbetsgivare bättre värdesätter övrig kompetens som doktorer har, till exempel språkkunskaper och breda nätverk både nationellt och internationellt.