Hoppa till huvudinnehåll

Skolstängning hotar inte betygen

En boll på en sandplan. I bakgrunden ett fotbollsmål och en gul skolbyggnad.
En boll på en sandplan. I bakgrunden ett fotbollsmål och en gul skolbyggnad. Bild: Yle / Pia Santonen kirkonkylän koulu,Raseborg,Pojo, Raseborg

Elever som blivit tvungna att byta skola efter en skolnedläggning klarar sig lika bra i skolan som andra, visar Statens ekonomiska forskningscentral VATT i en rapport.

Kommunerna har de senaste åren sparat genom att stänga ner små byskolor med få elever.

Skolnedläggningarna har fått kritik, bland annat för att de anses påverka elevernas skolframgång negativt. Men det argumentet håller inte, enligt de resultat som VATT:s forskare Ramin Izadi fått fram.

Izadis undersökning omfattar ungefär 600 elever vars lågstadieskolor lades ner åren 1999-2000. Deras skolframgångar jämfördes med en kontrollgrupp, med exakt motsvarande elever vad gäller kön, modersmål, klasstorlek, skolstorlek, skolväg och födelseår.

Det visade sig att eleverna som gått igenom en skolnedläggning klarade sig lika bra i skolan som kontrollgruppen.

Det fanns ingen större skillnad på elevernas medelbetyg i nian, deras möjligheter att få önskad studieplats på andra stadiet eller deras möjligheter att ta studenten.

I undersökningen granskades främst små lågstadieskolor utanför städerna. Då skolorna lades ner flyttade eleverna till skolor i omgivningen, som i medeltal var större än de tidigare skolorna och låg längre hemifrån.