Hoppa till huvudinnehåll

Herrklubb + Damklubb = sant?

Manlig och kvinnlig fot
Manlig och kvinnlig fot Bild: Seppo Sarkkinen könsroller

Herrklubbar är ett fenomen som väcker debatt med jämna mellanrum. Hör sådana till det förgångna eller är det helt berättigat att värna om traditionen och fortsätta med klubbverksamhet för bara det ena könet?

Samtidigt finns det ju också ett antal klubbar enbart för damer i Svenskfinland. De ägnar sig åt ungefär samma saker som herrklubbarna: föredrag, trevlig samvaro och god mat. Kunde då inte herr-och damklubbarna bara slå ihop sig?

Radiohuset bjöd in Johan Hjelt, ordförande för Handelsgillet i Helsingfors, och Annika Åkerberg, ordförande för kvinnoklubben Oasen, för att ta reda på hur de förhåller sig till tanken.

Föredrag, mat och umgänge

Att kort summera Handelsgillets verksamhet är inget som helst problem för ordförande Johan Hjelt:

- Handelsgillet har en aktiv verksamhet som fördelas på två stora block. Varje vecka ordnar vi föredragstillfällen som ofta tar fasta på politik, samhälle och militaria. Den andra halvan består av klubb- och hobbyverksamhet, räknar Hjelt upp.

Bland annat bridge, jazz, golf och whiskey kan man ägna sig åt via Handelsgillets klubbar. Vad ägnar Oasen sig då åt?

- Vi träffas en gång i månaden, hör ett föredrag och fortsätter sedan diskutera över en bit mat, berättar Annika Åkerberg.

Föredrag och samvaro där också, alltså. Men varför är inte män välkomna i Oasen?

- Vi grundade Oasen för nio år sedan eftersom vi tyckte det var viktigt att också kvinnor fick möjlighet att träffas, bilda nätverk och lära känna nya människor, säger Åkerberg. Det fanns ju flera sådana här nätverk för män: Svenska klubben, Börsklubben, Handelsgillet osv, men fast vi redan under studietiden frågade fick vi inte vara med i dem.

Det otvungna herrsnacket hotat

Men varför får inte kvinnor vara med i Handelsgillet, Johan Hjelt?

- Det hela har förstås en historisk bakgrund, så här har det varit sedan mitten av 1800-talet. Det är inget ställningstagande mot kvinnor och kvinnoklubbar, men herrklubbar har sina särdrag. Också under icke-organiserade omständigheter tenderar ju herrar dras till sin hörna och ha sin egen jargong. Herrar kommunicerar på ett lite annat sätt än än damer. Det är ganska rakt på sak, spontant, otvunget… herrsnack helt enkelt.

Hurdant är då damsnack, Annika Åkerberg?

- Tja, rakt på sak, spontant, otvunget..., så talat vi kvinnor ju också. Jag kan hålla med om att stämningen blir olika om bara män eller bara kvinnor är närvarande, men det program Oasen ordnar skulle säkert intressera män också

Ingen Oasen utan herrklubbar

Blandklubbar, alltså klubbar för både män och kvinnor, motsätter sig Åkerberg inte alls.

- Om vi i tiderna hade varit välkomna i de klubbar som fanns skulle säkert inte Oasen finnas alls i dag!

- Men då har vi nu i alla fall åstadkommit någonting, konstaterar Hjelt.

Tills vidare kommer Oasen att fortsätta vara en klubb för kvinnor, eftersom intresset är stort, menar Åkerberg. Men hon hoppas att gränserna mellan könen skulle suddas ut åtminstone delvis inom klubbverksamheten.

- Ett ideal skulle vara en blandklubb som är öppen för både män och kvinnor men ibland ordnar program för de olika könsgrupperna. Då skulle man kunna förena det bästa av två världar.

Åkerberg ser inte heller en kvinnoklubb som någonting helt oproblematiskt.

- I och med att Oasen finns ger vi ju ett slags berättigande åt herrklubbarna att fortsätta stänga sina dörrar för damer. Det understöder vi ju inte heller!

Inget suspekt

Johan Hjelt tror i sin tur inte på att blandklubbar skulle vara det optimala.

- Jag förstår inte varför en klubb för bara endera könet skulle vara någonting suspekt. En dam- och en herrklubb med alla sina särdrag ser jag som att ett plus ett blir mera än två, alltså mera än en blandad klubb där allting är ett sammelsurium av ingenting!

Hjelt vill också inflika att Handelsgillet visst ordnar program även för kvinnor:

- Vi har flera tillställningar och föredrag som också är öppna för damer…

- Ja men det är ju inte vilka damer som helst utan Handelsgillets medlemmars avec! avbryter Åkerberg.

- Ja de är kanske lite gynnade på det viset, medger Hjelt.

Hänsyn till damerna

Som avec är alltså damer välkomna till Handelsgillet vid valda tillfällen. Men kvinnliga medlemmar tycker inte Johan Hjelt skulle vara en bra idé.

- Vi skulle tappa någonting av vårt särdrag! Det där otvungna och raka språket oss herrar emellan skulle försvinna om vi var tvungna att ta hänsyn till damerna!

Också Oasen kunde tänkas förlora en del av sitt karaktär om herrar fick vara medlemmar, tror Åberberg.

- Främst tror jag det skulle påverka vårt sätt att diskutera. Det händer sig ibland att vi råkar boka in samma föredragshållare,om det till exempel är någon högaktuell gäst, till båda klubbarna. Och flera av föredragshållarna hävdar att diskussionen efteråt är helt olika; damerna vill ställa mängder av tilläggsfrågor om ämnet medan herrarna vill stiga upp och framföra sin syn på saken. Så just den biten tror jag vi skulle förlora på om herrar var med.

Kommande generationer klokare?

Medan landets äldsta herrklubb Handelsgillet ämnar fortsätta på samma linje som tidigare ser kvinnoklubben Oasen gärna en förändring i framtiden.

- Jag tror och hoppas att en yngre generation ser på de här sakerna på ett öppnare och klokare sätt och att blandade klubbar blir vanligare, säger Annika Åkerberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle