Hoppa till huvudinnehåll

Novia lägger ner utbildningar i Raseborg

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Bild: Yle/Robin Lindberg högskoledagen novia,Raseborg,Ekenäs

Utbildningen för informationsbehandling upphör vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Det är en av åtgärderna som Novia måste ta till då den statliga finansieringen minskar.

I Raseborg försvinner också de mindre utbildningarna landskapsplanering, trädgårdsnäring och miljöplanerare.

Utbildningen inom naturbruk fokuseras på lant- och skogsbruk samt på den engelskspråkiga utbildningen Sustainable Coastal Management.

Enheterna i Åbo, Jakobstad och Vasa drabbas också.

"Måste säkra kvaliteten"

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Novia, fattade de här besluten i går. Novia måste minska utbudet av utbildningar på grund av den svaga ekonomin.

Rektor Örjan Andersson förklarar i ett pressmeddelande att Novia måste säkra kvaliteten i utbildningen.

- Vi kan utnyttja de knappa resurserna bättre genom att avsluta antagningen till vissa utbildningar och genom att sammanföra utbildningar till större helheter.

Novia sneglar igen mot Arcada

Styrelsen beslöt också att bjuda in Yrkeshögskolan Arcada till en diskussion om samgång. Novia vill veta om det finns förutsättningar för en samgång. De diskussionerna fördes också för två år sedan.

Novias styrelseordförande Kjell Sundström säger att de ekonomiska framtidsutsikterna är sådana att det är omöjligt att blunda för den här frågan.

De som antagits till nuvarande utbildningar har rätt att fullfölja dem. Den nya utbildningsstrukturen tas i bruk i studerandeantagningen 2016.