Hoppa till huvudinnehåll

Staden backar inte i växthustvisten

Isakssons växthus i Korpo
Det omtvistade växthuset i Korpo. Isakssons växthus i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus isaksson växthus

Tvisten om Isakssons handelsträdgårds växthus i Korpo fortsätter. Enligt stadsjurist Monica Avellan har inga nya uppgifter som motiverar att byggnämnden skulle backa i frågan kommit fram.

Fallet kring tvisten om Isakssons handelsträdgårds växthus i Korpo tar nu en ny vändning. Som det ser ut nu kommer byggnämnden inte att backa i frågan om att företagaren Jonas Isaksson måste minska belysningen från sitt växthus i Korpo.

Grannen backar

Tvisten tog sin början då en granne, som har en sommarstuga i närheten av växthuset i Wattkast, klagat över att ljuset stör nattetid. Byggnämnden beslöt då att Isaksson måste installera mörkläggande gardiner, om inte väntar kännbara böter.

Isakssons växthus i Korpo
Växthustvisten i Korpo fortsätter väcka debatt. Isakssons växthus i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus isakssons växthus

Tvisten har fått stor uppmärksamhet och i skärgården har stödet för Jonas Isaksson varit stort. Grannen kände sig pressad och har skriftligt meddelat Pargas stad att han backar och inte längre ställer några krav på att Isaksson måste minska belysningen.

Lösning var nära

I maj träffades slutligen Isaksson och representanter från byggnadsinspektionen och byggnämnden ansikte mot ansikte i Korpo. Efter mötet såg det ljusare ut och en lösning i frågan var nära.

Byggnämndens ordförande Stefan Järnström (saml) uttalade sig om att nämnden var redo att ta tillbaka sitt beslut om Isaksson kunde redogöra för att de gardiner som finns i växthuset är sådana som i allmänhet används i växthus för att minska på ljusutsläppet.

Uppgifter saknas i utlåtandet

Inför byggnämndens möte på onsdag har Jonas Isaksson lämnat in ett utlåtande. Utlåtandet är skrivet av Jyrki Jalkanen från handelsträdgårdsförbundet. Enligt stadsjurist Monica Avellan är utlåtandet bra men viktiga uppgifter saknas.

- Utredningen tar inte ställning till den springande punkten, det vill säga, om gardinen är sådana man i allmänhet använder på marknaden eller inte. Mot den bakgrunden kan vi inte ändra beslutet.

Vilka uppgifter saknas?

- Det som saknas är kommentarer om hur mycket ljus isoleringsgardinen i taket släpper igenom. I utredningen står att den här typen av gardiner används i sådana fall där man vill spara energi och då man vill släppa in ljus genom taket på växtligheten. Men det står ingenting om att gardinen släpper ut ljus.

”Vilka papper duger åt staden?”

Enligt Avellan har hon begärt tilläggsuppgifter av Isaksson. Om byggnämnden inte får ett tillfredställande svar på sina frågor kommer nämnden på sitt möte inte att ta tillbaka sitt beslut.

Företagaren Jonas Isaksson är märkbart frustrerar över processen när Yle Åboland ringer upp.

Jonas Isaksson
Jonas Isaksson. Jonas Isaksson Bild: Yle/Johanna Ventus växthusodlare jonas isaksson

- Då det gäller ljusgenomsläppligheten har byggnadsinspektionen redan fått uppgifter och det enda krav som nu ställdes var att gardinerna skulle uppfylla branschens krav. Det har handelsträdgårdsförbundet nu skrivit ett intyg över att våra gardiner gör. Så man kan ju fråga sig vilka papper och utlåtanden som duger åt Pargas stad, säger Isaksson.

Isaksson har själv krävt att staden ska specificera exakt hur mycket ljus gardinerna får släppa igenom utan att få ett klart svar. Enligt Monica Avellan går det inte att ge ett enkelt svar på den frågan.

- Den springande punkten är att gardinerna släpper igenom för mycket ljus och upplevs som störande, konstaterar Avellan.

Ingen investering för Isaksson

Störande för vem frågar sig Isaksson? Grannen som klagade har skriftligen meddelat att han inte ställer några krav på att Isaksson måste minsta belysningen och ingen av rågrannarna har klagat. Men för Isaksson del är loppet redan kört. Planen var att i sommar utvidga sin verksamhet och bygga ett nytt 5000 kvadratmeter stort växthus i Wattkast. Eftersom området är oplanerat betyder det att miljöavdelningen först måste bevilja ett undantagslov innan Isaksson kan söka om bygglov för det planerade växthuset.

Isakssons växthus i Korpo
Här planerade Isaksson att bygga ett nytt växthus. Isakssons växthus i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus isakssons växthus

I vikarierande planläggningschef Turkka Michelsons formuleringar i lovet står det bland annat att ljusolägenheterna från bygget ska minimeras så att miljön störs så lite som möjligt. Isaksson vill att miljönämnden ska behandla företagets ansökan på nytt och vill vidare att kravet om att ljusolägenheterna ska minimeras stryks helt och hållet eller att staden en gång för alla slår fast hur de vill att belysningen ska minskas. Att bygga nytt innan frågan kring det existerande växthuset är utrett kommer inte på fråga.

- För oss är loppet kört i år. Att bygga nytt ligger inte på kartan.

Hur ser du på att i framtiden investera i Pargas stad?

- I ärlighetens namn vill man nog hålla sig väldigt långt borta, säger Isaksson.

Isaksson har besvärat sig till Åbo förvaltningsdomstol över byggnämndens beslut och säger att han kommer att vänta ut det beslutet.

Läs också