Hoppa till huvudinnehåll

Nygrén: Båda parter har gjort misstag

Patrik Nygrén
Stadsdirektör Patrik Nygrén. Patrik Nygrén Bild: Yle/Emma Strömberg patrik nygrén

Debatten om Isakssons växthus i Korpo går het. Stadsdirektör Patrik Nygrén ger svar på tal i växthustvisten.

En lösning var nära i frågan om Isaksson handelsträdgårds växthus i Korpo. Byggnämnden öppnade för att man var villiga att ta tillbaka sitt beslut om att företagaren Jonas Isaksson måste installera mörkläggande gardiner i sitt växthus i Korpo. Detta om Isaksson kunde visa att han använder samma gardiner som alla andra växthusodlare.

Isakssons utlåtande inte tillräckligt

Inför byggnämndens möte på onsdag har Isaksson lämnat ett utlåtande men enligt stadsjurist Monica Avellan slår inte utlåtandet fast att Isaksson använder de gardiner som är vanligast på marknaden och enligt henne kan därför inte byggnämnden ta tillbaka sitt beslut. Åsikterna i frågan går isär och på Yle Åbolands webb och på sociala medier går diskussionen het.

Nygrén tar inte ställning till detaljer

Yle Åboland ringde därför upp stadsdirektör Patrik Nygrén för att höra var han står i frågan. Han börjar med att konstatera att han inte kan ta ställning till detaljer i utlåtandet.

- Jag vill ogärna kommentera beredningsmaterialet som kommit in. Jag tycker det är uttryckligen de beredande tjänsteinnehavarna och i slutändan då byggnämndens sak att ta tag i frågan. Min roll som stadsdirektör är att se till att processen är smidig. Min uppgift är inte att ingripa i enskilda fall eller att ha en åsikt i enskilda frågor som hör till byggnadstillsynen, säger Nygrén.

Du säger att frågan inte faller på ditt bord men vad kan du då som stadsdirektör göra för att man ska nå en lösning i den här frågan?

- Vi har en arbetsgrupp som tillsammans med byggnadstillsynen har jobbat med smidigheten i byggnadsinspektionen. Vi har haft helt konkreta möten och också fått till stånd en hel del under de här mötena. Min uppgift är att sporra byggnadstillsynen att göra ett bra arbete. Men då det gäller enskilda beslut är det inte min sak att kommentera.

Stadsdirektören litar på sakkunskapen i staden

Som stadsdirektör, litar du då på den sakkunskap som finns i staden?

- Jag litar på den sakkunskap som finns i huset och som vid behov kompletteras genom att man tar kunnande också utifrån.

Men i den här frågan går åsikterna isär. När Yle Åboland ringde upp handelsträdgårdsförbundet var de väldigt tydliga med att Isaksson har samma gardiner som alla andra. Var går gränsen mellan sakkunskap och personligt tyckande?

- Det är bra om det kommer ett sådant utlåtande. Vi får hoppas att vi också kan få samma utlåtande till pappers i beredningen. Det låter som en bra öppning.

Tvisten har fått uppmärksamhet, har debatten spåret ur?

- Jag anser att debatten delvis spårade ur direkt från början. Människor har en tendens att dra allt för stora slutsatser utgående från ett enskilt fall. Som jag ser det har den här frågan mycket lite med företagsklimatet att göra. Det här är ett enskilt fall och så som i alla frågor, som du vill kalla tvist, är då så att det krävs två för en tango. En lösning förutsätter ett aktivt grepp från alla parter.

- Staden har sträckt ut en hand i den frågan och jag hoppas man nu kommer vidare.

Sträckt ut en hand säger du, men tog man inte tillbaka det när man slog fast att det utlåtande som lämnats in inte höll måttet?

- Handräckningen var ju då att man från byggnämndens sida signalerade att man är villiga att ompröva sitt beslut mot vissa förutsättningar. Nu måste vi diskutera om det beredningsmaterial som kommit in i frågan tillräckligt eller måste det kompletteras. Det kan jag inte ta ställning till.

Misstag har skett

Hur mycket har personkemi mellan de olika parterna att göra med att frågan blivit så infekterad?

- Jag har svårt att bedöma den saken. Jag ser det som en följd av många bedömningar som man kanske kunde ha gjort på ett annat sätt. Det gäller både den sökande och byggnadsinspektionen. Misstag har begåtts och när man ser i backspegeln skulle man kanske ha gjort vissa saker lite annorlunda. Men situationen har eskalerat, nu är det dialog som gäller.

Misstag från båda sidor säger du, vad borde då Pargas stad ha gjort annorlunda?

- Det kan jag inte säga. På ett allmänt plan har det kanske handlat om kommunikationsfrågor mellan parterna. En bygglovsprocess handlar i hög grad om kommunikation.

Hur går man då vidare, ser du någon annan lösning än att frågan går till domstol?

- Det kan gå åt båda hållen men jag utgår från att alla parter nu jobbar för en lösning.

Läs också