Hoppa till huvudinnehåll

Inga snabba förbättringar i Borgås ekonomi

vy från näse sten över borgå
vy från näse sten över borgå Bild: Yle/Stefan Härus simolinhuset

Nu sätter Borgå stad i gång med budgetplaneringen inför nästa år. Ramen visar ett minus på 20 miljoner euro.

Den 16 juni ska stadsstyrelsen i Borgå behandla förslaget till budgetram för 2016. Styrelsens rambeslut sätter i gång de olika sektorernas budgetplanering.

Ramen är ett beräkningsunderlag och tar ingen ställning till de enskilda tjänsterna. Detaljerna klarnar då budgetberedningen framskrider under de närmaste månaderna.

– I ramen finns ett finansieringsunderskott på 20 miljoner euro, vilket betyder att stadens inkomster är 20 miljoner mindre än stadens utgifter, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Summan är stor och motsvarar över två procentenheter i kommunalbeskattningen.

Underskottet kan täckas genom att minska utgifter, öka avgiftsinkomster, höja inkomstskatte- eller fastighetsskattesatser, eller genom att ta mera lån.

Kommunernas kostnader ska minska

– Budgetramen innehåller inte den så kallade strukturgruppens riktlinjer och inte heller de anpassningsåtgärder som finns med i regeringsprogrammet. Vi ska beakta de här i den fortsatta budgetberedningen.

Strukturgruppens riktlinjer ska ge stadens ekonomi ett lyft och öka produktiviteten inom stadens verksamhet. Stadsfullmäktige ska ta ställning till riktlinjerna i augusti.

Dessutom har det lovats att de anpassningsåtgärder som finns med i regeringsprogrammet ska föra med sig kostnadsbesparingar för kommunerna redan 2016.

Regeringens förslag blir mer konkreta i slutet av sommaren.

Arbetslösheten kostar, skatteintäkterna minskar

Borgås nettoutgifter ligger på det här årets nivå i budgetramen. Både utgifterna och inkomsterna ökar med en dryg miljon euro. Man har inte beaktat en höjning av inflationen och lönerna.

Verksamhetsutgifterna kommer att öka. Koncernledningens, stadsutvecklingens och räddningsverkets utgifter förändras inte, och bildningssektorns utgifter ökar. Dessutom höjs budgetramen för social- och hälsovården.

Utgifterna blir också större i takt med att arbetslösheten ökar och folk går arbetslösa längre än förut.

Borgås skatteinkomster ser ut att minska. Kommunalskatten ser ut att växa långsamt medan samfundsskatteintäkterna minskar ännu mer. Statsandelarna däremot ökar lite jämfört med i år.

Stora investeringar

Nästa år ska Borgå dessutom göra nettoinvesteringar för 31 miljoner euro.

I ramen har reserverats bland annat 21 miljoner euro för husbyggande, 6 miljoner euro för byggande av kommunteknik, 3 miljoner euro för köp av lös egendom och 1 miljon euro för markanskaffning.

Borgås ekonomi kommer ändå inte att förbättras snabbt under de kommande åren. Därför blir också den ekonomiska balansen allt sämre. Statsandelarna kommer att minska och behovet av äldreomsorg ökar då stadsborna blir allt äldre.

– Borgå kan inte ta mer lån, förutom för projekt som ger mer inkomster eller minskar på kostnaderna för tjänster, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Nämnderna ger sina budgetförslag i månadsskiftet augusti–september. Stadsdirektörens budgetförslag offentliggörs i oktober.

Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i oktober och fullmäktige fastställer budgeten och skattesatserna i november.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland