Hoppa till huvudinnehåll

Emsalötomter säljer trögt

Strand
Stränderna vid Estviken är vackra Strand Bild: Mikael Crawford essvik

Intresset för sommarstugetomterna vid Estviken på Emsalö är stabilt men försäljningen går trögt. Av de 34 tomterna har tillsvidare bara två sålts.

Tomterna finns alla på det område som det redan för 11 år sedan gjordes en detaljplan över. De femton strandtomterna finns på både den södra och den norra sidan av Estviken.

skylt i essvik
32 av totalt 34 tomter är fortfarande till salu. skylt i essvik Bild: Yle/Mikael Crawford estviken

Billiga och dyra

På båda områdena finns det också tomter utan egen strand. Tomtstorlekarna varierar mellan 600 och 2 400 kvadratmeter. De billigaste tomterna kostar 70 000 euro och de dyraste mellan
180 000 och 240 000 euro.

Det 100 hektar stora området har väckt intresse hos allmänheten, men tillsvidare har bara två av de totalt 34 tomterna sålts.

- Nog kommer det folk till praktiskt taget varje visning, så intresse finns det nog för tomterna, säger fastighetsförmedlare Jutta Kaksonen, som är den som säljer tomterna.

Sköldvik nära

Ursprungligen var det tänkt att det på området skulle byggas en modern skärgårdsby eller ett skärgårdscenter. De planerna avbröts på grund av närheten till hamnen i Sköldvik. Det var Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som då ansåg att den nya stranddetaljplanen inte uppfyllde kraven på en trygg plan.

Det här är utsikten från några av tomterna. Bild: YLE/AG Karlsson sköldviks raffinaderiområde

Också industrierna Borealis och Neste i Sköldvik ställde sig kritiska till att en modern skärgårdsby skulle placeras i närheten av skyddszonen.

Projektet med skärgårdsbyn på Emsalö inleddes redan 2005, men avbröts 2012.

Nu säljs området istället bit för bit till sommarstugeägare som inte har något emot att från sin brygga blicka ut över raffinaderiområdet i Sköldvik.

Läs också