Hoppa till huvudinnehåll

I Helsingfors dricker man lite hela veckan

Vin.
I Helsingfors är det vanligt att man dricker en mindre mängd alkohol under hela veckan, medan man på annat håll i Finland koncentrerar drickandet till veckoslutet. Vin. Bild: Lehtikuva fest

Helsingforsarna förhåller sig mera liberalt till alkohol än i övriga landet. I södra Finland smuttar man lite hela veckan medan man i övriga landet super mer mot veckoslutet.

Invånare i huvudstadsregionen förhåller sig annorlunda till alkohol än i resten av Finland. Det visar en enkät gjord av föreningen EHYT, som jobbar med förebyggande rusmedelsarbete. I undersökningen frågade de bland annat om finländarnas syn på vad en måttlig alkoholkonsumtion är.

Resultaten visar att ju längre norrut i Finland man kommer, desto mer förändras finländarnas uppfattning om en måttlig konsumtion. Skillnaden mellan huvudstadsregionen och landsbygden är stor.

Vin till maten ser man i huvudstadsregionen som måttligt bruk i mycket högre grad än i övriga delar av landet.

Historisk förklaring

Frågan är varför invånare i huvudstadsregionen förhåller sig mera liberalt till alkohol. Man kunde tro att invånare i huvudstadsregionen som i medeltal är högre utbildade skulle vara medvetna om alkoholens nackdelar och därför förhålla sig mer försiktigt till drickandet.

Esa Österberg, ledande expert på Institutet för hälsa och välfärd, söker efter förklaringen i historien. Enligt honom härstammar den mer liberala inställningen från tiden då vinkulturen kom till södra Finland.

- Skillnaden i alkoholkonsumtion mellan Helsingfors och resten av landet var större förr i tiden då man drack vin bara i södra Finland och mer specifikt i huvudstadsregionen. De andra förstod sig inte på vin. I övriga Finland drack man starkare drycker. I övriga delar av landet var det också större skillnad mellan kvinnor och mäns dryckesvanor, säger Österberg.

Man smuttar i söder och super annanstans

Österberg förklarar den mera liberala inställningen till drickandet i södra Finland med att man annars också har ett moraliskt friare klimat i huvudstadsregionen. Han påpekar dock att alkoholbruket i Helsingfors skiljer sig från resten av landet.

- I Helsingfors är det vanligt att man dricker en mindre mängd alkohol under hela veckan, medan man på annat håll i Finland koncentrerar drickandet till veckoslutet. De här skillnaderna minskar så småningom, men de syns fortfarande.

Österberg berättar att läget håller på att förändras. Nyland är inte längre det landskap där man super mest, även om inställningen till alkohol är mer frisinnad här.

- Östra Finland har gått om Helsingfors. Man kan inte längre säga att Helsingfors och Nyland är de orter där man konsumerar mest.

Matti Konttinen, Yle Uutiset
Översättning: Hanna Rundell

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen