Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkan och samtransport tävlar om nordiskt miljöpris

Nordiska rådets natur- och miljöpris
Nordiska rådets natur- och miljöpris Bild: Nordiska rådet nordiska rådets natur- och miljöpris 2015

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ett samtransportföretag hör till de nominerade för Nordiska rådets natur- och miljöpris.
Temat för årets pris är försöken att minska växthusgasutsläppen i Norden.

Förslagen kommer från befolkningen i de nordiska länderna. Bedömningskommittén för det nordiska natur- och miljöpriset har nominerat elva kandidater. Priset kan enligt stadgarna ges till en nordisk organisation, person eller företag som har gjort en extraordinär insats för naturen och miljön.

Tre kandidater från Finland

Från Finland nominerades den evangelisk-lutherska kyrkan för aktivitet på miljöområdet sedan 2001.

Den andra finländska kandidaten är företaget Coreorient som har byggt upp en leveranstjänst för gemensamma transporter. Via ”Piggy Baggy”-projektet har företaget hittills skött 745 transporter. Ett tusental användare uppges ha registrerat sig som frivilliga transportörer och användare. Efter tre år är projektet inte ännu kommersiellt lönsamt, men företaget planerar internationell spridning.

Sixten Sjöblom på Åland nomineras för sin framställning av biodiesel från lokala restprodukter, till exempel fiskrens. Biodieseln används bland annat i kollektivtrafiken på Åland.

Bred kandidatlista med cyklar, kaffe och heta källor

Bland de övriga nordiska kandidaterna finns flera kraftbolag - inom geotermisk energi samt vind och vatten.

Från Danmark nomineras GoMore, en tjänst för samkörning och privat bildelning.

Från Sverige har bedömningskommittén valt ut bland annat City Bikes som lånar ut cyklar gratis, och kafferosteriet Löfbergs för ansvarsfull kaffeproduktion.

Det nordiska natur- och miljöpriset delas ut i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik i oktober. Priset är på 350 000 danska kronor (cirka 47 000 euro).

Tidigare pristagare är bland annat Agenda 21 på Åland och Luonto-Liitto i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes