Hoppa till huvudinnehåll

Det är lönsamt att bränna sopor

Soptunnor i Ekenäs.
Soptunnor i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén rosk´n roll,Ekenäs

Avfallsbolaget Rosk´n Roll hade ett bra år i fjol. Det har gått bättre än förväntat att ta i bruk Vanda avfallskraftverk vilket ledde till bättre resultat för Rosk´n Roll.

Rosk´n Rolls omsättning var 2014 cirka 13,8 miljoner euro. Omsättningen ökade med ungefär 300 000 euro jämfört med 2013.

Bolaget gick drygt 700 000 euro på plus vilket är cirka 600 000 euro bättre än år 2013.

Mera sopor än beräknat bränns

I ett pressmeddelande på bolagets webbplats säger vd Jukka Paavilainen att Vanda avfallskraftverk är orsaken till det goda resultatet.

- Det gick bättre än förväntat att ta i bruk avfallskraftverket i Vanda. Det var möjligt att styra mera avfall än beräknat till verket i början då verket ännu provanvändes.

Mängden avfall som slutdeponerades minskade betydligt i och med att allt mera sopor brändes i Vanda. Det i sin tur ledde till att det behövdes mindre jobb med eftervården av sopor och det påverkade ekonomin.

Paavilainen säger att Vanda avfallskraftverk är den mest betydelsefulla ändringen i avfallshanteringen i Rosk´n Rolls historia.

Fusion 2016?

Rosk´n Roll förbereder också en fusion med Östra Nylands Avfallsservice Ab.

Fusionen fördröjs på grund av en rättsprocess, men bolagen fungerar ändå i stor utsträckning som ett bolag.

Till exempel lednings- och chefsgrupperna har slagits samman. En stor del av bolagens uppgifter och anskaffningar sköts redan över de nuvarande bolagsgränserna.

Avfallsbolagen räknar med att fusionen genomförs i början av 2016.

Bolagets bokslut godkändes på bolagsstämman den 12 juni 2015.

Rosk'n Rolls styrelse fortsätter med samma medlemmar som tidigare. Ulla Dahl-Lindström från Raseborg fortsätter som ordförande.

Östnylänningar slänger allt mindre skräp

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland