Hoppa till huvudinnehåll

Ulfstedt leder Kårkulla samkommun

Sofia Ulfstedt
Sofia Ulfstedt. Sofia Ulfstedt Bild: Kårkulla samkommun sofia ulfstedt

Politices magister och socionom Sofia Ulfstedt har valts till ny direktör för Kårkulla samkommun.

Kårkulla samkommuns fullmäktige valde efter omröstning PM och socionom YH Sofia Ulfstedt (f. 1969) till ny samkommunsdirektör från och med den 1.10.2015. Samkommunsdirektör Märta Marjamäki går i pension den sista september.

Tjänsten hade sex sökande. Sofia Ulfstedt fick 175 röster, Fredrik Laurén 69 röster och Katarina Lindroos 3 röster.

Sofia Ulfstedt bor i Pargas och jobbar sedan 2014 som chef för Expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun. Tidigare har Ulfstedt bland annat jobbat som utbildningsansvarig för social- och hälsovårdsbranschen vid Karis kurscenter/Axxell Utbildning AB och som enhetsledare vid Kårkulla samkommun.

Jonas Heikkilä ny medlem i regionala nämnden i Åboland

Jonas Heikkilä (Gröna) från Åbo valdes till ny medlem i den regionala nämnden i Åboland och till personlig ersättare för Cornelius Colliander i styrelsen efter att medlem Didier Pooters beviljats befrielse från förtroendeuppdraget på grund av flytt utomlands.

Den regionala nämnden i Åboland har följande sammansättning för resterande mandatperiod 2013-2016: Camilla Sandell (SFP, ordf.), Åbo, Monica Eriksson (Saml.), Kimitoön, Tom Lindholm (SDP, vice ordf.), Pargas, Eva-Stina Hellbom (SDP), Kimitoön, Jonas Heikkilä (Gröna), Åbo, Robert Stolpe (Saml.), Åbo, Mai Palmberg (VF), Pargas

Bokslutet visar ett underskott

Bokslutet för år 2014 visar ett underskott på 747 980,40 euro. Största delen av underskottet kommer från specialomsorgen av personer med utvecklingsstörning, 715 430,53 euro.

Missbrukarvården har ett underskott om 78 270,56 euro och arbetsklinikverksamheten ett överskott om 45 720,69 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland