Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Tidtabell för Pojoviksbron på somrarna

Klaffbron över Pojoviken
Du som kör båt måste kanske i framtiden hålla dig till tidtabeller då du ska under Pojovikens klaffbro. Klaffbron över Pojoviken klaffbro,Pojoviken,Ekenäs

Det ser ut som om fritidsbåtar i framtiden får passera på beställning under Pojovikens bro i Ekenäs.

Fullmäktigeledamot Ulf Heimberg (SDP) i Raseborg lämnade i februari in en motion där han föreslog att det införs en tidtabell för fritidsbåtar.

Samhällstekniska nämnden i Raseborg ska i dag (16.6) behandla motionen. I förslaget till nämnden sägs att staden ska vända sig till Trafikverket för att bestämmelserna om kanaltrafik för klaffbron över Pojoviken ska förändras.

Beställning från april till september

Enligt förslaget ska fritidsbåtarna beställa en öppning av bron.

Beställningarna sker enligt en tidtabell som gäller från den 1 april till den 30 september.

Måndag till söndag kan fritidsbåtar be att bron öppnas klockan 6, 8, 10, 12, 15 och 18. Bron skulle öppnas fritt enligt beställning mellan klockan 18 och 6.

Yrkestrafiken skulle ha rätt att passera dygnet runt genom att beställa en öppning av bron.

Bron öppnas kring 500 gånger om året

Det är Destia som sköter klaffbron över Pojoviken.

Destia har statistik över hur många gånger bron öppnas per dag. Den öppnar två till fyra gånger per dygn under den stillsammaste tiden på vintern.

Den största rusningstiden är på våren då fritidsbåtarna sätts i sjön. Då kan bron öppnas 20-30 gånger per veckoslut.

Bron har de senaste åren öppnats sammanlagt 450-550 gånger om året. Cirka 20 procent av gångerna gäller yrkestrafik, resten är fritidstrafik (300-400 gånger per år).

Destias statistik visar att vardags- och yrkestrafiken inte stör trafiken på riksväg 25 särskilt mycket.

Det är de oförutsedda broöppningarna för fritidstrafiken som är bekymmersamma för vägtrafiken.

En tidtabell skulle inte öka antalet öppningar av bron.

Läs också:

Motion: Tidtabell på Pojoviksbron för smidigare trafik

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland