Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsplatser hotas om Pojoviksbron öppnas sällan

Pojoviksbron
Pojoviksbron Bild: Yle/Christoffer Westerlund bro över pojoviken,Pojoviken,Ekenäs

Både turismen och företagare lider om Pojoviksbron bara öppnas för fritidsbåtar under vissa tider på dygnet. Det säger båtföretagaren Tom Nylund och politikern Werner Orre (SFP).

- Pojoviken är en trumf för regionen. Ju lättare det är för båtturister och invånare att ta sig till och från området, desto bättre är det för regionens attraktionskraft och för turismen överlag, säger Werner Orre, som är ordförande för samhällstekniska nämnden i Raseborg.

Frågetecken kring processen

Nämnden hade möte i går (16.6) och kom då fram till att det finns oklarheter kring de begränsningar som Trafikverket har infört under vårens lopp. Enligt de nya begränsningarna öppnas bron inte enbart för fritidstrafik på morgonen och eftermiddagen under rusningstid. Däremot öppnas den för yrkestrafik.

Nämnden vill nu ha svar på om staden borde ha haft möjlighet att uttala sig om den här trafikförändringen och vem som i så fall har gjort det uttalandet.

Flexibiltet livsviktigt för företag

Tom Nylunds företag Special Marine finns längst inne i Pojoviken i Skuru. Företaget har tio anställda och sysslar med båtförvaring och utför olika slags service på båtar. Enligt Nylund är tidsbegränsningarna ett hårt slag mot hans verksamhet.

Tom Nylund
Tom Nylund Tom Nylund Bild: Yle/Christoffer Westerlund tom nylund,Ekenäs
- Jag är besviken på Trafikverkets beslut. Jag har byggt upp verksamheten utgående från att bron är flexibel och att vi kan erbjuda service dygnet runt. Alla begränsningar gör det betydligt svårare för oss att locka kunder till andra sidan bron.

Enligt Nylund är de tio arbetsplatserna i vågskålen om bron inte kan ha flexibla tider för fritidstrafiken under den.

- Konkurrensen är hård och om båtägare har svårt att åka under bron kan det hända att de söker sig till andra företag närmare huvudstadsregionen, säger han.

Dåligt att öka begränsningarna

Samhällstekniska nämnden tog också ställning till en motion av Ulf Heimberg (SDP). Förslaget i motionen var att bron öppnas fem gånger vid vissa bestämda klockslag mellan klockan 6:00 och 18:00 under sommaren. Resten av dygnet skulle bron öppnas på beställning.

Werner Orre tycker inte att det här var ett väl genomtänkt förslag.

Werner Orre
Werner Orre Werner Orre Bild: Yle/Christoffer Westerlund werner orre,Ekenäs
- Ulf Heimbergs motion skulle ha inneburit att bron hade öppnats bara en gång mellan lunch- och middagstid, konstaterar han. I praktiken betyder det att båtfolket som utnyttjar sig av lokala tjänster i så fall kunde välja mellan att ligga flera timmar ute på redden här eller att söka sig till Hangö och den service som finns där. Så det är helt klart att turismen lider.

"En kniv i ryggen"

Nämnden beslöt enhälligt att motionen inte föranleder några åtgärder på grund av oklarheterna kring Trafikverkets begränsningar. Tom Nylund är glad över nämndens beslut.

- Motionen var som en kniv i ryggen. Jag hoppas att de övriga instanserna i staden förstår att det här är en stor sak, säger han. Arbetsplatser är verkligen hotade om det blir svårt att hämta sin båt till Skuru.

Både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ska ännu ta ställning till motionen.

Inget problem för bilisterna

Tom Nylund är sedan sex år tillbaka bosatt i Österby och åker alltså regelbundet över Pojoviksbron. Han upplever inte att det är ett problem att bron måste öppnas för båttrafiken.

- Personligen ser jag det inte som ett problem, säger han. Det är en säsongsbetonad verksamhet och det betyder att det är några få veckor på våren och hösten som bron öppnas ganska ofta.

- Jag upplever att det fungerar smidigt då bron öppnas och jag tycker inte att det är speciellt störande.

Werner Orre håller med och tillägger:

- Det är onödigt att ändra ett system som länge har fungerat hyfsat.

Pojoviksbron borde öppnas vid behov

Läs också