Hoppa till huvudinnehåll

Plötsligt sparkrav drabbar skolor och daghem i Kyrkslätt

Karuby skola i Kyrkslätt
- Jag hoppas verkligen inte att de väljer att spara genom att öka gruppstorlekarna eller spara in på assistenter, säger lärarnas förtroendeman Sonja Parkkamäki-Kotakallio. Bild: Karuby skola. Karuby skola i Kyrkslätt Bild: Yle/Helena von Alfthan Kyrkslätt,karuby skola

Ett överraskande sparkrav drabbar skolorna och daghemmen i Kyrkslätt under höstterminen. I det här skedet vet ingen varifrån pengarna ska tas på så kort varsel.

Kyrkslätt måste göra inbesparingar ännu i år. En av orsakerna är att den specialiserade sjukvården har kostat mer än beräknat.

Men det är utbildningsväsendet som drabbas hårdast av inbesparingarna. Två procent ska dras av de externa utgifterna – både inom den svenska och den finska utbildningen och dagvården.

"Orättvist"

Sparkravet kom som en överraskning för många på måndagens fullmäktigemöte.

- Det är svårt att göra inbesparingar mitt i skolåret. Pengarna är redan ganska långt förbrukade. Personalen är anställd och materialet inköpt, säger Anna Aintila, ordförande för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden.

På nittiotalet var det goda tider, då hade man ännu något att ta ifrån.― Bildningsdirektör Hannele Kujala

Aintila tycker att det är orättvist att utbildningen drabbas, då utbildningsnämnderna alltid hållit sig till budgeten.

Svårt att spara mera

Bildningsdirektör Hannele Kujala kan inte ge något svar på hur man kommer att spara i höst.

- Det blir mycket utmanande. På nittiotalet var det goda tider, då hade man ännu något att ta ifrån.

I augusti ska Kujala och de övriga tjänstemännen presentera sina sparförslag för utbildningsnämnden.

Enligt Hannele Kujala underlättar det något att Kyrkslätt i år har färre barn i dagvård än vad man väntat.

Vikariestopp?

Anna Aintila misstänker att tjänstemännen kommer att föreslå att man drar in vikarier.

- Man kan ju inte säga upp människor så här hastigt. Vi hade ju uppsägningar och permitteringar i fjol, säger Aintila.

Hur driver man en skola eller ett daghem utan vikarier, Hannele Kujala?

- Det finns möjligheten att en lärare ansvarar för två klasser och får en viss ersättning för det. Mycket sparar vi inte på det sättet, men det kan bli en dellösning. Gällande gruppstorlekar i daghemmen är det striktare än i skolor, och vi kommer givetvis att följa lagen.

Lärarnas förtroendeman Sonja Parkkamäki-Kotakallio blev allt annat än glad över beskedet om sparkraven.

- Vi hade permitteringar senast i fjol. Jag hoppas verkligen inte att de väljer att spara genom att öka gruppstorlekarna eller att spara in på assistenter. Grupperna i gymnasiet där jag jobbar är redan så stora att det inte ryms in fler i klassen, säger hon.