Hoppa till huvudinnehåll

Miljondoktorn skänkte kultur åt Finlands folk

Gunnar Berndtsons målning Brudens visa
Gunnar Berndtsons målning Brudens visa Bild: H. F. Antells testamentsamling, Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri, Jouko Könönen 1800-tal

Han var rik som ett troll och han tyckte om mynt, böcker, skulpturer – och finsk guldålderskonst.

Herman Frithiof Antell var arvtagaren som dog endast 45 år gammal och som testamenterade sina samlingar och pengar till Finlands folk.

Arvet efter Antell fick stor inverkan på kulturen i Finland. Hans samling av bland annat etnografiska föremål lade grunden till vårt nationalmuseum.

porträtt av samlaren, mecenaten och donatorn H.F.Antell
porträtt av samlaren, mecenaten och donatorn H.F.Antell mecenat

Besöker du Ateneum är chansen också stor att du stöter på konst som endera införskaffats av Antell själv, eller för medel han donerat.

Idag uppgår den Antellska konstsamling till tusentals verk, inte bara av finländska storheter utan också av konstnärer som Cézanne, Munch och van Gogh. Och det var precis så Herman Frithiof Antell ville ha det.

Hurudan var han?

Nu visas ett antal av de konstskatter som i vanliga fall finns på Ateneum, på Tikanojas konsthem i Vasa. Här visas bland annat Edelfelts Luxembourg-trädgården i Paris, Gallen-Kallelas Gosse och kråka och Berndtsons Brudens visa.

Albert Edelfelts Luxembourg-trädgården i Paris
Albert Edelfelts Luxembourg-trädgården i Paris Bild: Finlands Nationalgalleri , Hannu Aaltonen frankrike paris

Utställningen tar också Antell själv på pulsen - och det är kanske det som är mest intressant med utställningen.

-Herman Frithiof Antell föddes 1847 som oäkta barn till ett kammarråd och en tjänarinna, berättar Chatarina Fjällström. Han levde tillsammans med sin mor och de fick vända på slantarna.

Efter att modern dött och fadern så småningom blivit änkling tog fadern Herman Frithiof till sig som fosterbarn.

Herman Frithiof fick uppmaningen att skaffa sig en utbildning. Gjorde han det skulle han få ärva faderns stora förmögenhet. Herman Frithiof utbildade sig så till medicine licentiat.

När han var på slutrakan med sina studier dog fadern. Herman Frithiof ärvde 1,2 miljoner mark och började kallas miljondoktorn i folkmun i Helsingfors.

Miljondoktorn förvaltade och förräntade sitt arv väl och slog sig så småningom ned i Paris – även om han tillbringade somrarna i Vasa.

Mecenat – och vän?

I Paris ville han inte bara köpa verk av de finska guldålderskonstnärerna, utan också gärna umgås med dem. Men faktum var att han ibland faktiskt irriterade konstnärer. Och det här kan man också utläsa ur olika citat som finns uppklistrade på Tikanojas konsthems väggar.

Jag har försökt få Antell att köpa något av Vallgren, men den envisa människan beställer istället min byst av honom. Nu då jag omöjligt har tid att sitta. Nu har olyckan också velat att den förfärliga prilldosan Antell åtskilliga gånger varit här och stört oss under arbetet.― Albert Edelfelt

I Antells egen dagbok syns det också att konstnärernas vänskap kanske var viktigare för honom än vad hans vänskap var för dem, säger Chatarina Fjällström och citerar dagboken: ”Besök av Gallen. Kvarhållit honom till frukost och middag. Kommit överens om att besöka Salongen med honom endera dagen”

Faktum var att Herman Fritiof Antell kunde spendera många timmar hos konstnärerna i ateljéerna, vilket gjorde att de inte kunde koncentrera sig på arbetet.

Han satt också gärna tillsammans med de finländska konstnärerna på krogarna i Paris om kvällarna.

-Antell var nog ganska ensam, säger Chatarina Fjällström. Hans föräldrar var döda, han hade inga syskon och ingen egen familj.

Chatarina Fjällström berättar om samlaren H.F.Antells intressen.
Chatarina Fjällström berättar om H.F.Antell. Chatarina Fjällström berättar om samlaren H.F.Antells intressen. Bild: Svenska Yle/ Jessica Morney tikanojas konsthem

Det påståendet stöds också av ett väggcitat av Albert Edelfelt: ”Ack den der Antell, hvar det är för en underlig figur. Obegripligt att han icke blir led åt denna ensamhet, detta sysslande med myntsamling och katalogiserande af densamma.”

Egna konstnärsambitioner?

Hyste då Antell några egna konstnärsdrömmar, när han så gärna umgicks i konstnärskretsar? Det tror inte guiden Chatarina Fjällström. Antell var nog, som Edelfeldt antyder, mest intresserad av sin myntsamling.

Men han hade många intressen. Det var till exempel viktigt för honom att följa med sin tid och han läste dagligen många dagstidningar. Under somrarna i Vasa praktiserade han också ibland medicin.

När Herman Fritiof Antell så dog kort före sin 46-års dag, antagligen till följd av leverbesvär, var det Albert Edelfelt som hittade honom. Edelfelt kontaktade Ville Vallgren och tillsammans såg de till att kroppen transporterades till Vasa för begravning.

Läs också